Ввімкнути піч. Зачекати, доки температура зразка не стане дорівнювати 500-6000 С. Після досягнення необхідної температури зразка вийняти його з печі.

3. Охолоджувати зразок в спокійному повітрі і через кожні 10 с визначати його температуру за показами потенціометра. Достатньо охолодити зразок до температури біля 100оС. Результати вимірювань занести в таблицю.

 

 

4. За результатами вимірювань побудувати криву охолодження Т = f (t)

еталонного зразка. Для знаходження залежності (T) зручно користуватися графічним диференціюванням.

Криву T = f (t) розбивають на ділянки близькими одна до одної лініями, що проведені на однакових відстанях паралельно осі температур. Різниці значень ординат кривої в точках перетину її з проведеними лініями будуть визначати різницю температур ΔT за деякий проміжок часу Δt. Відношення визначить середню швидкість охолодження тіла на даній ділянці кривої і, як наслідок, середню швидкість охолодження на відповідному температурному проміжку.

Отримані числові значення заносять у таблицю:

 

 

В графу температур вписують середнє значення температури на кожній ділянці кривої (половина суми крайніх значень).
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 930;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.