Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу – платників єдиного податку

№ п/п Зміст операції Єдиний податок 6% Єдиний податок 10% Графа Книги обліку доходів і витрат
Дт Кт Сума, грн. Дт Кт Сума, грн.
Облік доходів і витрат від продажу продукції, робіт та послуг
Придбано сировину, матеріали, МШП для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг 4000,00 4800,00
Відображено податковий кредит за придбаннями 800,00
Оплачено придбані у постачальника запаси 4800,00 4800,00
Отримано аванс за продукцію 6000,00* 6000,00*
Відображено податкові зобов'язання з ПДВ 1000,00

 

Продовження табл. 9.1
Відображено витрати на виготовлення продукції:
— нараховано заробітну плату працівникам 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00
— утримано із заробітної плати: збір до Пенсійного фонду; збір на соціальне страхування від тимчасової непрацездатності (0,5 % або 1%); збір на випадок безробіття (0,5 %); податок з доходів фізичних осіб (15 %)   44,00 22,00     11,00 318,45   44,00 22,00     11,00 318,45
Для спрощення прикладу ми не наводили розмір заробітної плати кожного працівника окремо, тому утримання збору до Пенсійного фонду наведені умовно та при утриманні податку з доходів фізичних осіб не враховані податкові соціальні пільги
— нараховано внески до Пенсійного фонду 33,2% 730,40 730,40 730,40 730,40
— нараховано внески до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві (відсоток нарахувань — умовний) 29,40 29,40 29,40 29,40
— використано сировину, матеріали, МШП 4000,00 4000,00 4800,00 4800,00
— нараховано знос основних засобів, МНМА і нематеріальних активів 400,00 400,00 400,00 400,00
Оприбутковано готову продукцію 7359,80 8159,80
Виробничу собівартість готової продукції у платників єдиного податку за ставкою 6% рахуємо таким чином: 2200,00 +730,40 + 29,40 + 4000,00 + 400,00 = 7359,80 грн. У платників єдиного податку за ставкою 10% вона дещо більша: 2200,00 + 730,40 + 29,40 + 4800,00 + 400,00 = 8159,80 грн.

 

 

Продовження табл. 9.1
Відвантажено готову продукцію (підписано акт виконання робіт, надання послуг):
— відображено доход від реалізації 12000,00 12000,00
— нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 70 70 642 643 1000,00 1000,00
— перенесено на фінансовий результат дохід від продажу продукції та її собівартість 70 79 79 26 10000,00 7359,80 70 79 12000,00 8159,80
Отримано виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) 6000,00* 6000,00*
Облік доходів і витрат від реалізації товарів (торгівля)
Придбано товари 4500,00 5400,00
Відображено податковий кредит з ПДВ 900,00
Оплачено товари 5400,00 5400,00
Реалізовано товари за готівку у магазині 3600,00* 3600,00*
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 600,00
Списано доходи 3000,00 3600,00
Реалізовано товари за безготівкові кошти 3600,00 3600,00
Відображено податкові зобов'язання з ПДВ 600,00
Списано доходи 3000,00 3600,00
Отримано кошти від покупців 3600,00* 3600,00*
Відображено собівартість реалізованих товарів 4500,00 4500,00 5400,00 5400,00
                         

 

 

Продовження табл. 9.1
Відображено витрати у торгівлі:
— нараховано заробітну плату продавця 370,00 370,00 370,00 370,00
— утримано із заробітної плати: збір до Пенсійного фонду; збір на соціальне страхування від тимчасової непрацездатності (0,5% або 1%); збір на випадок безробіття (0,5%); податок з доходів фізичних осіб (15%)   1,85   1,85   1,85 54,67   1,85   1,85   1,85 54,67
нараховано внески до Пенсійного фонду (33,2%) 122,84 122,84 122,84 122,84
— нараховано внески до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві (відсоток нарахувань — умовний) 3,49 3,49 3,49 3,49
— використано матеріали, МШП при торгівлі у магазині 20 84 100,00 100,00 100,00 100,00
Нараховано знос основних засобів, МНМА, нематеріальних активів 50,00 50,00 50,00 50,00
Проведено уцінку товарів, що залежалися, у магазині на підставі акта уцінки 20,00 20,00 20,00 20,00
                         

 

 

Продовження табл. 9.1
Облік інших операційних доходів та витрат
Відображено витрати за відрядженням працівника:
— видано працівнику аванс на відрядження 200,00 200,00
— нараховано добові 50,00 50,00 50,00 50,00
— відображено витрати на проїзд до місця відрядження і назад, у т. ч. ПДВ 642 79 20,00 4,00 20,00 24,00 24,00
— оприбутковано матеріали, придбані працівником у відрядженні 100,00 20,00 120,00
— повернено працівником невикористані кошти 6,00 6,00
Реалізовано виробничі запаси (сировину, матеріали):
— відвантажено виробничі запаси покупцю 360,00 360,00
— нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 60,00
— відображено собівартість виробничих запасів 100,00 100,00
— відображено списання доходів і витрат 79 84 300,00 100,00 70 79 79 84 360,00 100,00
— отримано оплату за реалізовані виробничі запаси 360,00* 360,00*
                             

 

Продовження табл. 9.1
  Нараховано заробітну плату керівному персоналу 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00
Утримано із заробітної плати: збір до Пенсійного фонду; збір на соціальне страхування від тимчасової непрацездатності (0,5% або 1%); збір на випадок безробіття (0,5%); податок з доходів фізичних осіб (15%)   30,00   15,00   7,50 217,13   30,00   15,00   7,50 217,13
Нараховано внески до Пенсійного фонду (33,2%) 498,00 498,00 498,00 498,00
Нараховано внески до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві (відсоток нарахувань — умовний) 15,50 15,50 15,50 15,50
  Нараховано і сплачено неустойку та штрафи за прострочення платежів:
— отримано від покупців 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
— сплачено постачальнику 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Відображено витрати майбутніх періодів (передплата періодичних видань) 300,00 300,00
Віднесено частину витрат майбутніх періодів до поточних витрат (передплата періодичних видань) 100,00 100,00 100,00 100,00
                         

 

 

Продовження табл. 9.1
Відображено витрати на рекламу (рекламні оголошення і плакати, послуги сторонніх організацій) 50,00 100,00 20,00 150,00 50,00 120,00 170,00
Облік інших доходів і витрат
Реалізовано основні засоби:
— передано покупцю основні засоби 6000,00 6000,00 ---
— нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 1000,00
— списано знос 300,00 300,00
— списано залишкову вартість основних засобів 2700,00 2700,00
— отримано оплату від покупця за основні засоби 6000,00 6000,00 4*
— відображено фінансовий результат від операції 5000,00 2700,00 79 85 6000,00 2700,00
* При реалізації основних фондів єдиним податком обкладають різницю між отриманою сумою та їх залишковою вартістю на момент продажу. У нашому випадку 3300 грн. (6000 грн. - 2700 грн.). Саме цю суму зазначаємо у графі 4
Отримано відсотки банку за користування вільними коштами 31 70 70 79 10,00 10,00 31 70 70 79 10,00 10,00
Нараховано відсотки за короткостроковою позикою 500,00 500,00 500,00 500,00
Сплачено відсотки 500,00 500,00
Нараховано дивіденди засновникам-юрособам 1000,00 1000,00
Нараховано і сплачено податок з дивідендів 79 64 84 31 250,00 250,00 250,00 84 79 64 64 84 31 250,00 250,00 250,00
Виплачено дивіденди засновникам 1000,00 1000,00
                           

 

Продовження табл. 9.1
Розрахунок, сплата та зарахування єдиного податку, обчислення фінансових результатів
Нараховано єдиний податок і віднесено на фінансовий результат 1372,00 1372,00 2286,00 2286,00
Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, яка обкладається єдиним податком, у нашому прикладі однакова в обох платників єдиного податку (операції №№ 2, 6, 8, 9, 15 та 21): 6000 + 6000 + 3600 + 3600 + 360 + + 3300 = 22860 грн. Єдиний податок за ставкою 6%: 22860 х 6% = 1371,60 грн. Округляємо до цілих — 1372 грн. Єдиний податок за ставкою 10%: 22860 х 10% = 2286,00 грн.
Перераховано єдиний податок в бюджет 1372,00 2286,00
Сплачено збори, утримані із зарплати працівників 646 648 647 645 75,85 20,35 38,85 590,25 646 648 647 645 31 31 31 31 75,85 20,35 38,85 590,25
Такі утримання ми відображали в операціях №№ 3, 11 та 16. Перерахування становлять: — до Пенсійного фонду: 44,00 + 1,85 + 30,00 = 75,85 грн.; — до Фонду страхування на випадок безробіття: 11,00 + 1,85 + 7,50 = 20,35 грн.; до Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності: 22,00 + 1,85 + 15,00 = 38,85 грн.;податок з доходів фізичних осіб: 318,45 + 54,67 + 217,13 = 590,25 грн.
Відображено залік пенсійних внесків у рахунок сплати єдиного податку 646 70 70 79 1351,24 1351,24 646 70 70 79 1351,24 1351,24
Сплачено внески до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві 48,39 48,39
Отримано кошти в банку і виплачено зарплату 30 66 31 30 3345,00 3345;00 30 66 31 30 3345,00 3345,00
Визначено прибуток 2979,61 4601,61
                                                 

* Тут і далі ми позначили всі суми, які обкладають єдиним податком.

9.3. Організація обліку використання прибутку (списання непокритих збитків)

Прибуток малого підприємства формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і затратами на її виробництво і збут.

На підприємстві можливі доходи, затрати і витрати, які не пов'язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків — це фінансова діяльність, а також результати, пов'язані з надзвичайними подіями (пожежа, повінь тощо).

З метою визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду в бухгалтерському обліку передбачається послідовне співставлення доходів та затрат.

Розглянемо обліковий процес формування фінансових результатів операційної діяльності у такій послідовності бухгалтерських проведень:

1) на суму доходу (виручки) робимо запис: Дебет 30 або Дебет 37 — Кредит 70 (відображається за продажною ціною з врахуванням ПДВ);

2) на суму нарахованих податків на виручку: Дебет 70 —Кредит 64;

3) на суму фактичної виробничої собівартості проданої готової продукції (товарів, робіт, послуг): Дебет 79 — Кредит 26;

4) на суму адміністративних витрат та витрат на збут: Дебет 79 — Кредит 84;

5) на суму єдиного податку з прибутку: Дебет 79 — Кредит 84.

6) нерозподілений прибуток підприємства, який залишається: Дебет 79 — Кредит 44.

Кінцевий фінансовий результат в цілому по підприємству визначається як різниця між різними видами прибутків, що обліковуються по кредиту рахунка 79 (без ПДВ і акцизу) і відповідними збитками і витратами, які обліковуються по дебету рахунка 79.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з валового доходу (виручки) від реалізації продукції відповідних податків (ПДВ, акцизний збір, інші збори).

Чистий доход = доход (виручка) — ПДВ, акциз і інші податки і збори. (рядок 030 Звіту про фінансові результати (форма № 2-М).

Валовий прибуток (збиток) — це різниця між чистим доходом від продажу (реалізації) готової продукції і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Валовий прибуток (збиток) = чистий доход-виробнича собівартість.

Дебет 79 — Кредит 26, 84 (спрощеного плану рахунків)

У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства» чистий прибуток (збиток) відповідає рядку 190 «Звіту про фінансові результати форми № 2-м». В рядку 190 — сума всіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції (рядок 080).

Сума податку на прибуток згідно з П(С)БО 17 визначається в розмірі поточного податку на прибуток (за даними податкової Декларації) Дебет 79 — Кредит 85 і вписують дані у рядок 170 «Звіту про фінансові результати» форми № 2-м. Цей рядок не заповнюють платники єдиного податку та фіксованого сільгоспподатку.

Залишений нерозподілений за звітний рік прибуток (або непокритий поточними доходами збиток) перераховують на рахунок 40 «Власний капітал» за спрощеним Планом рахунків. На цьому рахунку сума обліковуватиметься доти, доки не буде потреби використати прибуток або покрити збитки.

На малих підприємствах у процесі використання нерозподіленого прибутку можуть створитися різні фонди економічного стимулювання (заохочення, інші соціальні потреби), спеціального призначення (охорони праці, резервний). Для цього у бухгалтерському обліку такого малого підприємства передбачено ведення відповідних субрахунків (у рахунку 44):

• економічного стимулювання;

• соціального призначення (соціального розвитку).

За кредитом субрахунків відображаються надходження коштів, за дебетом — використання (нарахування виплат), Дебет 44 — Кредит (за видами фондів).

Аналітичний облік утворення та використання коштів по кожному окремому фонду ведуть за статтями кошторису.

За кредитом рахунка 44 «Нерозподілені прибутки — непокриті збитки» — відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, а за дебетом — збитки та використання прибутку.

Малі підприємства за необхідності до рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» можуть відкривати субрахунки:

441«Прибуток нерозподілений»;

442«Непокриті збитки»;

443«Прибуток, використаний у звітному періоді».

На субрахунку 441 відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 «Непокриті збитки» відображаються непокриті збитки. Їх списання здійснюються за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу.

На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» відображають розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів у малому підприємстві), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

Питання для самоконтролю

1. В чому полягає відмінність в обліку валових доходів від виручки за реалізовані товари?

2. Яким чином визначається виручка від реалізації, що підлягає оподаткуванню підприємствами малого бізнесу?

3. Дайте характеристику рахунка 70 «Доходи».

4. Особливості обліку фінансових результатів на малих підприємствах.

5. Дайте характеристику рахунка 79 «Фінансові результати».

6. В яких регістрах ведеться аналітичний облік фінансових результатів?

7. Як ведеться облік нерозподіленого прибутку в малих підприємствах та його використання?

8. Вкажіть типові бухгалтерські проведення з обліку фінансових результатів.
Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 1307;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.03 сек.