ТЕХНОЛОГІЯ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

При вращении одного тела по поверхности другого, если тела не являются абсолютно твердыми, контакт происходит по неко­торой площадке. Вращению тела препятствуют силы трения скольжения, которые распределены по площадке контакта и об­разуют пару сил, действующую в плоскости контакта. Эта пара сил характеризует так называемое трение верчения, которое ока­зывает сопротивление вращению одного тела по поверхности другого. Трение верчения характеризуется его моментом, пре­дельная величина которого пропорциональна силе нормального давления:

 

,

 

где — коэффициент трения верчения, имеющий размерность длины.

Коэффициент трения верчения зависит от условий контакта тел и на практике значительно меньше коэффициента трения качения.

 

 

 

ЗАДАЧА. Дано: G = 2 кН; Q = 20 кН; коэффициент сцепления (трения покоя) = 0,1; = 20°; а = 10 см; b = 20 см (рис. 1). Определить минимальное значение силы Р и реакции опор О, А и В.

Рис.1

Решение. Рассмотрим сначала систему уравновешивающихся сил, приложенных к телу Q (рис. 2). На тело действуют сила тяжести , реакция нити и нормальная реакция . Рассматривая тело Q как материальную точку, составим уравнения равновесия указанных сил:

 

Рис.2

 

 

.

Отсюда

.

 

 

Рассмотрим равновесие сил, приложенных к барабану (рис.3):

 

 

Рис.3

 

 

, (1)

 

где — сила сцепления (сила трения покоя);

 

(2)

. (3)

 

 

В состоянии предельного равновесия сила Р минимальна, а сила сцепления (трения покоя) между тормозной ко­лодкой и барабаном определяется ра­венством

 

. (4)

 

Из уравнений (1) — (4) получим:

 

.

 

Для определения минимального значения силы Р и реакций опор А к В (эти реакции перпендикулярны направляющим А и В, так как трением здесь пренебрегаем) рассмотрим равновесие сил, прило­женных к штоку тормозного устройства (рис. 4):

 

 

Рис.4

 

 

(5)

(6)

 

. (7)

 

Решая эти уравнения, получаем:

.

 

Учитывая заданные в условии числовые значения, получим:

 

кН; кН; кН; кН;

кН; кН; кН; кН.

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Ліс – скарбниця людства, величезне національне багатство країни. Збереження і примноження лісових багатств, правильне їх використання, організація високоефективної лісоексплуатації – найголовніші завдання лісозаготівельників. Історія взаємодії людини та природи значною мірою є історією вирубування лісів з метою освоєння сільськогосподарських земель, будівництва споруд і міст, кораблебудування, опалення тощо. Ліси регулюють і поліпшують клімат, водний режим, захищають сільськогосподарські угіддя від суховіїв та посух, а грунти – від водної та вітрової ерозії. Ліси вилучають шкідливі для людини речовини з повітря, виділяють в атмосферу кисень, вони є потужним рекреаційним фільтром, який використовується для відновлення трудового потенціалу та життєвих сил людини. У гірських районах ліс слугує природним і єдиним захистом грунтів від ерозії. Ліси поблизу міст та інших населених пунктів створюють зелену зону, що цілюще впливає на здоров’я людини.

Загальна площа лісового фонду України становить 10782,2 тис.га, покрита лісом – 9400,2 тис.га. Частка гірських лісів становить 21,8%. Загальний запас деревини лісів країни складає 1 млрд. 736 млн. м3; у стиглих і перестійних насадженнях – 290,26 млн. м3. Середній запас деревини наших лісів сягає 186 м3/га, у стиглих і перестійних лісах – 242 м3/га. Україна є однією з найбільш лісодефіцитних країн Європи і потреби в деревині за рахунок власних ресурсів задовольняються усього на 27%. Щорічно є потреба у лісоматеріалах, целюлозі та картонно-паперових виробах, яка еквівалентна 25-30 млн. м3 круглих лісоматеріалів.

Лісозаготівельна галузь займає особливе місце в народному господарстві країни, оскільки практично немає галузі, де б не використовувалась деревина. Це – лісопильно-деревообробна промисловість, житлове будівництво, вагонобудування, машинобудування та інші. На основі деревинної сировини функціонує ціла низка галузей.
Дата добавления: 2015-03-14; просмотров: 719; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.013 сек.