Педагогічна діагностика

Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт

1. Розробка програмного забезпечення розрахунку прибутків компанії з виробу косметичних засобів.

2. Розробка програмного забезпечення розрахунку заробітної плати працівників підприємства.

3. Розробка програмного забезпечення для обліку замовлень клієнтів пункту відео-прокату.

4. Розробка програмного забезпечення обліку замовлень ріелтерської фірми.

5. Розробка програмного забезпечення обліку продажу продукції у магазині побутової техніки.

6. Розробка програмного забезпечення розрахунку пенсії робітників підприємств.

7. Розробка програмного забезпечення розрахунку прибутків від продажу ноутбуків в магазині комп’ютерної техніки.

8. Розробка програмного забезпечення для дослідження динаміки цін на продукти харчування у Кривому Розі.

9. Розробка програмного забезпечення для розрахунку прибутку автосалону.

10. Розробка програмного забезпечення аналізу результативності футболістів української Прем’єр ліги.

11. Розробка програмного забезпечення обліку продажу мобільних телефонів.

12. Розробка програмного забезпечення обліку продажу продукції на підприємстві.

13. Розробка програмного забезпечення обліку продажу магазинів цифрової техніки.

14. Розробка програмного забезпечення обліку оплати за навчання в учбовому центрі.

15. Розробка програмного забезпечення для оцінки рейтингу комп’ютерних ігор.

16. Розробка програмного забезпечення розрахунку заробітної плати на лісообробному підприємстві.

17. Розробка програмного забезпечення розрахунку заробітної платні робітників радіостанції.

18. Розробка програмного забезпечення обліку продажу відеоігор в магазині комп’ютерної техніки.

19. Розробка програмного забезпечення обліку результатів змагань з легкої атлетики.

20. Автоматизована обробка інформації з економічного аналізу на підприємстві ( напрям аналізу - за вибором студента ).

21. Автоматизація формування податкової звітності платників податків на підприємстві.

22. Автоматизація формування та ведення фонду клієнтів комерційного банку (юридичних та фізичних осіб).

23. Автоматизація формування та ведення особових рахунків клієнтів банку.

24. Автоматизація формування та ведення депозитних рахунків комерційного банку.

25. Автоматизація обліку та нарахування відсотків по кредитах комерційного банку.

Педагогічна діагностика

ЗМІСТ

1. Вступ.

2. Суть, мета і завдання педагогічної діагностики.

3. Педагогічна діяльність як об’єкт діагностики.

4. Вивчення і оцінка педагогічної діяльності вчителя.

5. Діагностика професійної підготовленості до педагогічної діяльності.

6. Критерії якісних результатів діяльності вчителя.

7. Програми вивчення педагогічної праці вчителя.

8. Методика психолого-педагогічного аналізу діяльності вчителя.

9. Програма виявлення рівня педагогічної майстерності.

10. Методика рейтингової атестації вчителів.

11. Програма спостереження за професійно-педагогічними вміннями вчителя.

12. Самодіагностика педагогічної діяльності.

13. Вивчення та оцінка особистих здібностей і професійних якостей вчителя.

14. Діагностика особистісних якостей вчителя.

15. Тест “Інформаційна культура вчителя”.

16. Методика діагностики міжособистісних відносин (Т. Лірі ).

17. Питальник Г. Шмішека.

18. Тест “Емоційна спрямованість особистості”.

19. Оцінка освітньої діяльності навчального закладу.

20. Вивчення педагогічного колективу навчального закладу.

21. План-схема аналізу змісту, структури, підсумків навчального року.

22. Алгоритм аналізу підсумків навчального року.

23. Програма аналізу навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік.

24. Орієнтовна схема передатестаційного самоаналізу загальноосвітнього закладу.

25. Список використаної і рекомендованої літератури.

ВСТУП

Проблема діагностики педагогічної діяльності вчителя надзвичайно актуальна і важлива для вирішення питань вдосконалення викладання і системи неперервного підвищення кваліфікації вчителів, більш повного та ефективного задоволення їх професійних запитів і потреб в системі методичної роботи.

Педагогічна діагностика, як система методів і засобів вивчення професійного рівня вчителя, створює основу для вивчення труднощів у роботі, сприяє усвідомленню та пошуку оптимальних шляхів їх подолання. Разом з тим, вона дозволяє визначити і сильні сторони вчителя, спланувати шляхи і конкретні способи їх закріплення та розвитку в індивідуальному стилі педагогічної діяльності.

Працюючи над даним збірником, автори поставили собі за мету запропонувати керівникам шкіл зібраний, систематизований і структурований діагностичний інструментарій, за допомогою якого можна і доцільно проводити оцінку професіоналізму вчителів, рівня їх професійної майстерності та компетентності.

Діагностика успішності професійної діяльності вчителя дозволить керівнику школи отримати не лише інформацію для роздумів і подальшого аналізу, але й сприятиме визначенню напрямів та перспектив професійного зростання, зміцнення адекватної професійної самооцінки, позитивної Я-концепції і психологічної комфортності педагога.

Подібна діагностика дозволить також оптимально вирішити проблеми атестації працівників освіти, оскільки максимально усуває суб’єктивізм і упередженість оцінок адміністрації школи. Разом з тим варто застерегти, що тести та інші діагностичні методики - не самоціль і не керівництво до дії. Це лише один із початкових етапів роботи з учителем. Основний етап полягатиме в корекції, консультації, адаптації й підтримці вчителя. Все це вимагає від керівника школи високого професіоналізму, дотримання етичних норм і правил та чітко визначеної моральної позиції.

Таким чином, включені в даний збірник різноманітні діагностичні матеріали з вивчення, аналізу та оцінки професійної діяльності вчителя дозволяють лише визначити конкретні параметри цієї діяльності. Завдання ж адміністрації - виробити на цій основі правильний підхід і систематизувати роботу із розвитку та саморозвитку педагогів школи.

Результати психолого-педагогічної діагностики допоможуть керівникові вибрати адекватну стратегію управління навчальним закладом на рівні вчительського колективу, вирішити різноманітні проблеми, визначити педагогічно доцільні форми стилю керівництва педагогічними кадрами.

Педагогічна діагностика забезпечує науковий підхід до організації роботи з кадрами, їх професійного розвитку та саморозвитку. Проведення діагностики і особливо самодіагностики педагогічної діяльності спрямоване на оволодіння кожним учителем навичками самоаналізу, самооцінки. Це дозволяє перевести роботу з педагогічними кадрами в режим активного саморегулювання і самокорекції.

Отже, запропонований набір тестів та інших діагностичних методик можна розглядати і як інструментарій для самопізнання (самодіагностики) вчителя, і як систему деяких професійних еталонів та норм, які дозволять вчителеві бути в курсі останніх досягнень психології та педагогіки, активно та грамотно будувати перспективу свого професійного майбутнього, постійно самоудосконалюватись.

Але користуватися діагностичним інструментарієм керівникам шкіл слід максимально обачно і акуратно. По-перше, висновки тестів у жодному разі не повинні сприйматись як дещо раз і назавжди дане, особливо якщо отримано негативні результати. По-друге, варто знати і пам’ятати: один-два тести не можуть дати правдиву інформацію, вони можуть лише намітити деяку тенденцію. По-третє, лише численні і підтверджуючі одна одну методики, включені в цілісну програму діагностування, сприяють отриманню інформації, осмислення якої допоможе створити в школі ситуацію успіху для всіх і кожного.

Дата добавления: 2014-12-01; просмотров: 2012; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.01 сек.