Відкривають кран (4) і через лійку вводять у колбу для дисти­ля­ції 25 мл розчину гідроксиду натрію. Кран закривають, не допу­скаючи втрати через нього газоподібного аміаку.

Рис. 2.6 Схема приладу для відгонки аміаку 1‑штатив, 2‑газо­вий пальник, 3‑круглодон­на колба з пробкою, 4‑лійка з краном, 5‑повітряний холодильник, 6‑ко­нус‑прийомник

Газоподібний аміак відганяють протягом 20-25 хв. Коли з перегонної колби повітря витісниться аміаком і розчин в ко­ну­сі- прийомнику почне підійматись по трубці холодильника вгору, в лійку з краном (кран закритий) встанов­лю­ють гумову грушу, від­кривають кран і, натискуючи на грушу, витісняють аміак із трубки холодильника повітрям у розчин колби-прйомника. Цю процедуру по­вторюють 8-10 разів, щоб розчин борної кислоти разом із відігнаним аміаком не переходив через форштос прийомника назад у колбу для дистиляції. Повітря продувають і припи­нивши нагрівання, аж поки не від’єднаємо конічну колбу.

Розчин охолоджують до кімнатної температури і титру­ють роз­чи­ном HCl (c = 0,1 моль/л) за індикатором бромк­резо­ло­вим зеленим (2-3 краплі), і за об’ємом титранту обчислюють вміст (масову частку) амонію у твердій аналізованій речовині.


4. Обробка результатів

Результати зважувань і титрування заносять до таблиці:

Маса наважки, m , г Об’єм титранту, V, мл Масова частка аміаку w,%
1) 2) … 1) 2) … 1) 2) …

Масову частку аміаку- розраховують за формулою

w,% = 100 · V · M(NH3) / m ,

де m – маса наважки солі амонію, що аналізують, г; V – витрата розчину титранту, л; M – молярна маса аміаку, г/моль.

Результати паралельних титрувань піддають статистичній обробці.

 

Дата добавления: 2016-08-07; просмотров: 332; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2020 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.