Статично невизначені системи

Елементи конструкцій і споруд розраховують після обчислення внут­рішніх силових факторів, які визначають через дію зовнішніх сил, у тому числі і реакцій. Реакції визначають на основі рівнянь рів­новаги за законами теоретичної механіки, але в статично невизначених стержневих системах кількість реакцій перевищує число незалежних рівнянь статики, і тоді таку задачу неможливо розв'язати тільки методами теоретичної механіки.

Так, стержнева система, зображена на рис. 16 вже статично невизначеною, бо три невідомих зусилля N1, N2, N3 неможливо обчислити, використовуючи лише рівнянням статики, яких тут можна складати тільки два.

 

 

 

 

Рис.16. Один раз статично невизначена стержнева система

 

Статично невизначеними називаються такі системи, зусилля /реак­ції/яких неможливо обчислити тільки з рівнянь статики. Ступінь ста­тичної невизначеності підраховується як різниця між кількістю не­відомих зусиль /реакцій/ і числом рівнянь статика. Наприклад, стержне­ва система, зображена на рис. 16, є один paз статично невизначеною, на рис. 17 - двічі статично невизначена і т.д.

Рис. 17. двічі статично невизначена стержнева система.

 

В курсі опору матеріалів розраховуються реальні системи, які здатні деформуватися під дією зовнішніх сил,і ця обставина викорис­товується для складання потрібних /додаткових до статичних/ рівнянь.

Доти, поки діючі сили не призвели до зруйнування конструкцію, деформації її елементів взаємозв'язані. Довільний елемент такої си­стеми не може деформуватись ізольовано, незалежно від деформації ін­ших елементів, встановлюючи взаємозв'язок між деформаціями окремих елементів стержнів і беручи до уваги закон Гука,отримують додаткові рівняння /до рівнянь статики/, що зв'язують вже внутрішні сили /або реакції/.

Отже, для розв'язання статично невизначених систем необхідно поряд із рівняннями статики розглянути додаткові рівняння, складені на основі геометричної і фізичної сторін цієї задачі.
Дата добавления: 2016-01-26; просмотров: 865; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.