Amp; 6. Сучасні проблеми життєдіяльності

Проблеми забезпечення життєдіяльності в нормальних умовах середовища проживання.Можна виділити цілий ряд важливих проблем для забезпечення нормальних умов життя та праці.

1. Підтримка параметрів середовища життя в необхідних межах. Це одна із складних проблем, які стоять перед населенням Землі. Виникає проблема технологічної безпеки суспільства, тому що на даному етапі розвитку суспільства існує очевидна невідповідність якості і складності технологічних процесів рівню освіти та культури того чи іншого суспільства.

2. Забезпечення населення усіма видами енергоресурсів (електроенергією, газом, нафтопродуктами, тощо). Енергетична криза в теперішній час торкнулась багатьох країн, в яких хронічно не вистачає енергоресурсів, що суттєво впливає не життєдіяльність людей.

3. Проблема забезпечення продуктами харчування є фізіологічною основою життєдіяльності. Зі збільшенням чисельності населення ця проблема постає особливо гостро.

4. Наявність і раціональне використання питної води.

5. Проблема охорони здоров’я. Суть цієї проблеми полягає у визначенні форм, методів і засобів профілактики, лікування, реабілітації, а також організації відпочинку людини.

6. Охорона прав людини і громадського порядку. Суть цієї проблеми полягає у визначенні правової основи, необхідної системи, сил і засобів для забезпечення вільної і безпечної життєдіяльності людей. Права людини зафіксовані в законах любої держави. В теперішній час, ця проблема виходить за межі держави і стає міжнародною проблемою.

7. Забезпечення людей усіма параметрами штучного середовища життя. Гострою проблемою для багатьох людей в різних країнах є житло, транспорт, суспільні споруди, спортивні комплекси, медичні заклади, ін.

8. Охорона праці. Суть цієї проблеми полягає у створенні безпечних і комфортних умов трудової діяльності людини. Ці умови повинні виключати одержання травм і професійних захворювань людини на виробництві.

9. Ліквідація, переробка або використання відходів виробництва. Особливо небезпечними є відходи атомних, хімічних, біологічних виробництв.

10. Перспективною проблемою для людей Землі є освоєння нових просторів та світів.

Явище безпеки характеризується 4 суттєвими ознаками:

1. Універсальністю: безпека турбує всіх людей на землі, оскільки відсутність безпеки має загальні загрози нормальному життю (безробіття, наркоманія, злочинність, тероризм, забруднення довкілля, порушення прав і свобод людини);

2. Взаємозалежністю: безпека сьогодні більше не стосується тільки окремої людини, соціальної групи чи навіть країни (голод, захворювання, забруднене середовище, торгівля наркотиками, етнічні конфлікти не є ізольованими подіями, які обмежені житлом людини чи національними кордонами);

3. Підконтрольністю розвитку подій: про безпеку можна говорити тільки тоді, коли та чи інша небезпека виявляється на ранніх етапах виникнення, коли ліквідуються глибинні утворення дисбалансу між людиною і світом, а не їх трагічні наслідки. Значно дешевше та більш гуманно діяти на ранніх етапах відповідно до розвитку подій, ніж пускати події за течією;

4. Проблемністю людського життя, яка не дає змоги повно розв’язати проблему безпеки людини, домогтися абсолютної ліквідації небезпеки, тому людські проблеми повинні бути мінімізовані, оскільки має значення все: як живеться людині в суспільстві, який її соціальний і духовний потенціал, наскільки вона вільна у виборі та на які вчинки спонукає її оточення.

sКонтрольні питання

1. Дайте визначення предмету та сформулюйте завдання науки «Безпека життєдіяльності».

2. Сфери та категорії, вивчення яких охоплює безпека життєдіяльності.

3. Обгрунтуйте основні завдання безпеки життєдіяльності.

4. Назвіть основні положення теорії безпеки життєдіяльності та найважливіші висновки.

5. Які науки є основою безпеки життєдіяльності?

6. Дайте визначення поняттю небезпека.

7. Дайте визначення поняттю небезпечний фактор.

8. Дайте визначення поняттю шкідливий фактор.

9. Які ви знаєте основні ознаки вражаючих факторів?

10. Що являється матеріальними носіями небезпечних та шкідливих факторів?

11. Які небезпечні фактори належать до активної групи?

12. Які небезпечні фактори належать до активно-пасивної групи?

13. Дайте визначення поняттю ризик.

14. Які існують види ризиків?

15. Як здійснюється управління ризиком?

16. Якими основними складовими визначається актуальність сучасного стану безпеки життєдіяльності?

 

 

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ ЗАГРОЗИ ТА ХАРАКТЕР ЇХНІХ
Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 1455;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.