Актуальність, мета і задачі дисципліни - Безпека Життєдіяльності.

ТЕМА 1. КАТЕГОРІЙНО–ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. ТАКСОМАНІЯ НЕБЕЗПЕК. РИЗИК ЯК КІЛЬКІСНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕК

ЛЕКЦІЯ 1. МОДЕЛЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ГОЛОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ БЖД. КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ. АКСІОМИ БЖД. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У БЖД.

Актуальність, мета і задачі дисципліни - Безпека Життєдіяльності.

 

Людська діяльність дедалі більше впливає на клімат; серед негативних факторів – витрати водних ресурсів, знищення лісів, урбанізація, збільшення відходів, викиди в атмосферу двоокису вуглецю та інших газів [1]. Сучасна ситуація в Україні пов’язана з отриманням максимального прибутку, з монополістичним розвитком економіки, збільшенням виробництва зброї, вибухових речовин, марнотратним використанням ресурсів у промисловому виробництві, яке будується на ідеї підкорення природи, необдуманому вичерпуванні її багатств, концентрації величезних мас людей у мегаполісах.

 

Актуальність дисципліни пояснюється і такими важливими факторами:

 

1. В минулому столітті на Землі від усіх війн загинуло майже 100 млн. людей, а тільки на виробництві від нещасних випадків за такий же період людство втратило 300 млн. людей. За рік це складає 3,75 млн. людей, за один день - 10 тис. людей, за 1 годину – 440 людей та 1 хв. – 7–8 людей [2]. В побутових умовах лише в Україні гине в середньому 50 000 людей за рік.

2. В світі щорічно внаслідок дорожньо-транспортних пригод (ДТП) гине 250 тис. людей і приблизно 7,5 млн. людей отримують травми. В Україні від ДТП щорічно гине більше 60 тис. і понад 2 млн. стають інвалідами.

3. Щорічно в світі відбувається 60 авіаційних катастроф у 35 з яких гинуть всі пасажири та екіпаж ( близько 2000 людей ).

4. На морському транспорті щорічно зазнають аварій понад 8000 кораблів, з них гине понад 200 одиниць. Небезпеки під час аварій зазнають понад

6000 людей, з яких близько 2000 гине.

5. Кожні 5 секунд на планеті виникає пожежа. В Україні щороку виникають

47 - 66 тис. пожеж. Це щодоби реєструється 127 – 180 пожеж. Кожну

1 секунду в світі відбувається крадіжка.

6. В Україні щорічно створюється 550 – 560 млн. м відходів і загальна

маса їх досягла 35 млрд. т.

7. На території України знаходиться 877 хімічно небезпечних об’єктів та

287 000 об’єктів використовують у своєму виробництві сильно діючі отруйні речовини. В Україні 1500 вибухо та пожежонебезпечних об’єктів, на яких зберігається 13 млн. тонн вибухо та пожежонебезпечних речовин.

8. Загальні щорічні витрати вибухових речовин в Україні складають більше

100 тис. тонн.

9. В світі побудовано та функціонує 458 АЕС (1991 р.). Ядерна енергія

виробляє 16% світового електропостачання: Франція – 70%, Бельгія –

67%, Швеція – 50 %, Канада – 14, 7%, США – 16, 6%, колишній

Радянський Союз – 12%. В Україні діє 5 АЕС.

10. Вже на початку 90 – х рр. забруднення квадратного метра землі в Україні

було в 6,5 разів вищим ніж в США і в 3, 2 рази вищим ніж у країнах Євросоюзу [2].

11. Екс-міністр екології Шевчук заявив, що через 30 років половина

населення світу буде потерпати від нестачі питної води. В Україні це відбудеться значно скоріше в 2 рази, а вже сьогодні для 2835 міст і містечок вже відбулася, де питна вода привозна.

12. Сьогодні відомо близько 100 хвороб, які дарує нам питна вода. За даними

ВООЗ вода може містити 13 тисяч токсичних речовин.

13. Тривалість життя в Україні скорочується і на сьогодні складає 68 років.

Для порівняння: Росія – 66 років, Єврозона – 80 років, Польща – 75 років, Угорщина – 73 р., Швейцарія – 82 р., Японія – 82 р. > 75 років живуть в Канаді, США, Аргентині, Австралії. Менше 50 років живуть лише більшість країн центральної і південної Африки [1].

14. Вже сьогодні 11 млн. українців проживають на територіях, де

забруднення повітря досягає рівнів, небезпечних для життя. Найбільша

смертність спостерігається в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській,

Запорізькій, Кіровоградській та Київській областях, де розташовані

підприємства гірничо-металургійної, вугільної, хімічної та атомної

індустрії [2].

 

Як свідчать причинно-наслідкові зв’язки подій, що виникають у світі, головною причиною всіх негараздів є сама людина та її соціально небезпечна діяльність.

Мета вивчення дисципліниполягає у набутті студентом компентенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику [3].

 
Дата добавления: 2015-10-09; просмотров: 2275;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.