Практичний посібник рекомендовано для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації при підготовці до складання комплексного кваліфікаційного іспиту «Педагогіка з окремими методиками».

 

 

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….…………… 5

 

Питання та відповіді до комплексного кваліфікаційного іспиту «Педагогіка з окремими методиками» з дисципліни «Методика навчання української мови» ………………….…...…. 6

Питання та відповіді до комплексного кваліфікаційного іспиту «Педагогіка з окремими методиками» з дисципліни «Методика навчання природознавства»……………………..….. 47

Питання та відповіді до комплексного кваліфікаційного іспиту «Педагогіка з окремими методиками» з дисципліни «Методика навчання російської мови» ……………………..….. 79

 

Питання та відповіді до комплексного кваліфікаційного іспиту «Педагогіка з окремими методиками» з дисципліни «Методика навчання з предмета “Я у світі”»………………….... 83

Питання та відповіді до комплексного кваліфікаційного іспиту «Педагогіка з окремими методиками» з дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою навчання»………….... 89

 

Питання та відповіді до комплексного кваліфікаційного іспиту «Педагогіка з окремими методиками» з дисципліни «Методика трудового навчання з практикумом» …..………….. 91

 

Питання та відповіді до комплексного кваліфікаційного іспиту«Педагогіка з окремими методиками» з дисципліни «Музичне виховання з методикою навчання» …...………….... 97

 

Питання та відповіді до комплексного кваліфікаційного іспиту «Педагогіка з окремими методиками» з дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» ….…………….…. 103

Питання та відповіді до комплексного кваліфікаційного іспиту «Педагогіка з окремими методиками» з дисципліни «Методика навчання математики»……………………….…….. 107

 

Література……………………………………………………………………………………….. 160

 

Критерії оцінювання…………………………………………………………………………… 163

Вступ

Комплексний кваліфікаційний іспит«Педагогіка з окремими методиками» є важливим засобом перевірки професійної готовності майбутнього вчителя із організації навчально-виховного процесу в початкових класах сучасної школи.

Комплексний кваліфікаційний іспитскладається з питань педагогіки, методики навчання української мови, методики навчання математики, методики навчання природознавства, методики трудового навчання з практикумом, образотворчого мистецтва з методикою навчання, теорії і методики фізичного виховання, музичного виховання з методикою навчання, методики навчання з предмета «Я у світі», методики навчання російської мови.

Іспит вимагає від студентів знання теоретичних основ з педагогіки та окремих методик, уміння методично правильно оцінювати етапи навчально-виховної роботи в школі, психологічні особливості дітей шкільного віку, проектувати педагогічні впливи, показує рівень сформованості педагогічного мислення, інтуіції, особисте ставлення до обговорюваного питання, вміння застосовувати знання на практиці.

Під час підготовки до комплексного кваліфікаційного іспитуузагальнюються і систематизуються знання, створюється можливість для студентів усвідомити професійну спрямованість теоретичних знань з педагогіки та окремих методик, глибоко зрозуміти основні закономірності процесу навчання і виховання.

На іспит винесені основні (базисні) поняття, які охоплюють весь програмовий матеріал курсу педагогіки та методик навчання окремих предметів.

У результаті вивчення педагогіки, методики навчання української мови, методики навчання математики, методики навчання природознавства, методики трудового навчання, образотворчого мистецтва з методикою навчання, методики фізичного виховання, методики музичного виховання, методики навчання з предмета «Я у світі», методики навчання російської мови майбутній спеціаліст повинен знати методологічні основи і критерії педагогічної науки і окремих методик, закономірності розвитку і соціального формування особистості, розуміння сутності цілей і завдань, форм і методів виховання і навчання молодших школярів, теоретичних і природничо-наукових засад виховання дитини, сучасні педагогічні навчальні і виховні технології.

Студенти повинні вміти досліджувати зв’язки між педагогікою і методиками, наукою і методикою її викладання в початкових класах, аналізувати та оцінювати стан реально існуючих соціально-педагогічних явищ, планувати діяльність учнів, теоретично обґрунтовано добирати доцільні методи, засоби, організаційні форми навчально-виховної роботи.

При підготовці до комплексного кваліфікаційного іспиту студенти повинні бути завчасно ознайомлені з програмою та основними вимогами до відповіді.

Білет комплексного кваліфікаційного іспиту складається з 3-х питань:

1-е питання – комп’ютерне тестування з педагогіки, яке проводиться в програмі AD Tester і включає 200 питань І-рівня та 80 питань ІІ рівня.

На іспиті комп’ютерне тестування складає 48 питань І рівня та 12 питань ІІ рівня.

2-е питання – 12 питань із методики навчання української мови та 12 питань із методики навчання математики.

3-є питання – з однієї із окремих методик, а саме: 10 питань з методики навчання природознавства, 4 питання з методики трудового навчання з практикумом, 2 питання з образотворчого мистецтва з методикою навчання, 2 питання з теорії і методики фізичного виховання, 2 питання з музичного виховання з методикою навчання, 2 питання методики навчання з предмета «Я у світі», 2 питання з методики навчання російської мови.

У практичному посібнику вміщені повні відповіді на питання, які охоплюють весь програмовий матеріал з методики навчання української мови, методики навчання математики, методики навчання природознавства, методики трудового навчання, образотворчого мистецтва з методикою навчання, теорії і методики фізичного виховання, методики музичного виховання, методики навчання з предмета «Я у світі», методики навчання російської мови.

Питання до комплексного кваліфікаційного іспиту

«Педагогіка з окремими методиками»

з дисципліни «Методика навчання української мови»

1.Особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти. Прийоми звукового аналізу. Прийоми звукового синтезу.

2. Лексичний рівень роботи з розвитку мовлення. Види вправ із лексики.

3. Види переказів і методика роботи над ними.

4. Методика роботи над усним і письмовим твором.

5. Методика вивчення розділу "Речення". Види вправ із синтаксису і пунктуації.

6. Методика вивчення розділу "Будова слова". Типи вправ із морфемної будови слова.

7. Види правописних вправ. Методика їх проведення.8. Типи та особливості уроків літературного читання. Завдання уроків читання.

9. Види читання. Прийоми роботи над текстом.

10.Структурні компоненти роботи над текстом (на матеріалі вивчення оповідання).

11.Особливості аналізу творів різних жанрів (методика аналізу віршів, казки, байки).

12. Формування навичок читання (швидкого, правильного, виразного, свідомого).

 

Відповіді на питання до комплексного кваліфікаційного іспиту

«Педагогіка з окремими методиками»

з дисципліни «Методика навчання української мови»


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 1951; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.