Розрахунок підйомної сили на верхню півформу

При заливці форми рідким металом верхня півформа і стержні піддаються тиску рідкого металу, який намагається підняти півформу і вийти по роз’єму. Щоб цього не відбулося, необхідно розрахувати підйомну силу металу і надійно скріпити або навантажити форми перед заливкою.

Підйомна сила металу на верхню півформу дорівнює масі уявного стовпа металу над частиною відливки у верхній півформі висотою до рівня металу в ливниковій чаші.

Отже, її можна розрахувати за формулою

 

, кг,

де F – площа горизонтальної проекції відливки, дм2,

H – висота стовпа рідини від місця підведення до відливки до рівня в ливниковій чаші, дм (в більшості випадків Н – висота верхньої опоки),

ρ – густина рідкого металу, кг/дм3 (для чавуну ρ = 7кг/дм3).

Ця формула справедлива для відливок без стержнів, розташованих в нижній півформі.

Якщо відливка розташована в обох півформах, то формула приймає вигляд:

 

, кг,

де V – об’єм відливки у верхній півформі, дм3.

Якщо у відливці є стержні, то вони також піддаються дії металу, який намагається виштовхнути їх нагору. Тиск рідкого металу на стержень визначають за формулою

 

, кг,

де Vст – об’єм стержня без знаків, дм3,

ρ – густина рідкого металу, кг/дм3,

ρст – густина стержневої суміші, кг/дм3ст = 1,7кг/дм3).

Загальний тиск на верхню півформу для відливки зі стержнями:

 

Р = Рм + Рст

Отримане значення Р необхідно збільшити на 30-40% для врахування гідравлічного удару металу, який виникає при заливці форми.

Для визначення маси вантажу для навантаження форми (або зусилля, яке повинно витримати кріплення опок) з одержаного значення Р треба відняти масу верхньої півформи.

Рв = 0,3-0,4 (Рм + Рст) – Q, кг,

де Рв – маса вантажу, кг,

Q – маса верхньої півформи, кг.

 

Q = Qз + Qо, кг,

 

де Qз – маса суміші у верхній опоці, кг,

Qо – маса пустої опоки, кг.

 

Якщо Рв має від’ємне значення, то півформи можна не скріплювати і не навантажувати.

 

Контрольні питання:

1. Порядок операцій при складанні форм на плацу ливарного цеху.

2. *Навіщо треба розраховувати величину підйомної сили металу на верхню півформу?

3. **Знати методику і вміти розраховувати масу вантажу для навантаження верхньої півформи.

 

 

Література: 1, с.164-167; 3, с.406-415; 4, с.125-136; 6, с.113-119.

Дата добавления: 2015-05-21; просмотров: 808;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.