Передмова. Розділ 1. Предмет, функції та методологія теорії держави і права

Розділ 1. Предмет, функції та методологія теорії держави і права

1.1. Юриспруденція і її система

1.2. Місце теорії держави і права в сучасній юриспруденції

1.3. Предмет теорії держави і права

1.4. Методологія теорії держави і права

1.5. Компаративістика в системі юриспруденції

1.6. Юридична антропологія

1.7. Герменевтика в праве

1.8. Функції теорії держави і права

1.9. Понятійно-категоріальний апарат юриспруденції

1.10. Філософія права

1.10. Соціологія права

Розділ 2. Соціальні та історичні передумови буття держави і права

2.1 Влада і соціальні норми в первісному суспільстві

2.2 Основні теорії походження держави

2.3. Основні теорії походження права

2.4. Основні критерії типології держав

2.5. Історичні типи держави і права

2.6. Похідне виникнення держав

Розділ 3. Поняття і сутність держави

3.1. Держава, її ознаки та атрибути

3.2. Сутність держави: плюралізм підходів

3.3. Функції держави: поняття та класифікація

3.4. Форми здійснення функцій держави

Розділ 4. Форми держави

4.1. Форма держави: поняття, структура, значення

4.2. Поняття і види форм правління

4.3.Поняття і види форм державного-територіального устрою

4.4. Поняття і види форм державного режиму

Розділ 5. Державна влада і механізм держави

5.1. Державна влада та її властивості

5.2. Механізм держави: поняття, структура і принципи

5.3. Методи здійснення державної влади

5.4. Розподіл влади в державі

5.5. Інститут держави: поняття і види

5.6. Інститут законодавчої влади

5.7. Інститут глави держави

5.8. Інститут виконавчої влади

5.9. Інститут судової влади

5.10. Інститут контрольної влади

Розділ 6. Громадянське суспільство і держава

6.1. Політична система суспільства: поняття, структура, функції

6.2. Громадянське суспільство: становлення концепції

6.3. Громадянське суспільство: поняття і структура

6.4. Співвідношення громадянського суспільства і держави

6.5. Держава і соціальне партнерство

Розділ 7. Демократична, правова і соціальна держава

7.1. Поняття, принципи і форми демократії

7.2. Співвідношення держави і права: основні підходи

7.3. Правова держава: основні ознаки і перспективи

8.4. Соціальна держава: основні ознаки і функції

Розділ 8. Держава і особа

8.1. Правовий статус особи, його структура і види

8.2. Покоління прав людини

8.3. Права людини і права громадянина

8.4. Юридичні обов'язки людини і громадянина

8.5. Система гарантій прав людини і громадянина в сучасній державі

Розділ 9. Основні концепції праворозуміння

9.1. Праворозуміння та його типи

9.2. Загальна характеристика сучасних концепцій праворозуміння

9.3. Теорія природного права

9.4. Позитивістська теорія права. Неопозитивізм (нормативізм)

9.5. Соціологічна теорія права

9.6. Психологічна теорія права

9.7. Історична школа права

Розділ 10. Поняття і сутність права

10.1. Поняття і ознаки права

10.2. Сутність права

10.3. Функції права

10.4. Цінність права

10.5. Право як явище цивілізації і культури

10.6. Об'єктивне і суб'єктивне право

10.7. Принципи права

10.8. Правові аксіоми

10.9. Правові презумпції

10.10. Правові фікції

Розділ 11. Соціальні норми

11.1. Поняття і види соціального регулювання

11.2. Нормативні акти, їх види і співвідношення

11.3. Норми: поняття, ознаки, види

11.4. Право - особливий вид соціальних норм

11.5. Право і мораль

11.6. Право і звичай

11.7. Право і релігія

11.8. Право і корпоративні норми

11.9. Право і політика

Розділ 12. Норми права.

12.1. Норма права, її ознаки

12.2. Класифікація норм права
Дата добавления: 2015-04-25; просмотров: 827;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.