Варіанти компоновок КВІ для випробування пластів

У різних умовах випробування компоновки інструментів можуть відрізнятись від показаної на рисунку 2.5. В одному з варіантів після гідравлічного випробувача пластів (перша зборка) встановлюють перевідник з глибинним манометром, комплект труб і ще один гідравлічний випробувач пластів (друга зборка). В такому комплекті використовують двопозиційний запірно-поворотний клапан (відкрито-закрито). Крім цього, у гідравлічного випробувача пластів другої зборки отвір зрівноважувального клапана заглушений або зовсім відсутній. Компоновка бурильних труб (20-30 м) між двома гідравлічними випробувачами пластів заповнена промивальною рідиною або повітрям для виключення гідравлічного удару при різкому русі флюїду із пласта в КВІ.

Технологія випробування пластів з використанням такої компоновки полягає в тому, що після досягнення вибою створюють стискуюче навантаження, проводячи пакеровку в інтервалі випробування. Збільшуючи стискуюче навантаження, приводять в дію гідравлічні реле випробувачів обох зборок. Через 1-5 хвилин спрацьовує гідравлічне реле випробувача першої зборки, закривається його зрівноважувальний клапан та відкривається впускний клапан. Розпочинається перший відкритий період випробування, за час якого пластовий флюїд повинен заповнити порожнину труб, які знаходяться між гідравлічними випробувачами пластів. Поступання флюїду в колону труб над гідравлічним випробувачем пластів другої зборки неможливе, оскільки його впускний клапан закритий. Після заповнення колони труб між випробувачами флюїдом він стискується пластовим тиском, що фіксує глибинний манометр. Через 25-30 хвилин спрацьовує гідравлічне реле часу випробувача пласта другої зборки і відкривається його впускний клапан. Розпочинається другий відкритий період і флюїд з пласта поступає у порожнину колони труб, яка з’єднує КВІ з устям свердловини. Після закінчення цього періоду поворотом бурильної колони вправо закривають запірно-поворотний клапан і розпочинається другий закритий період випробування. Подальша технологія робіт аналогічна описаній раніше. Глибинні манометри для записування діаграм зміни тиску в часі встановлюють у фільтрі, між гідравлічними випробувачами пластів та вище випробувача пластів другої зборки.

Можливі випадки, коли з метою виключення ймовірності виникнення ускладнень зменшують тривалість випробування, для чого використовують спрощені компоновки КВІ. Один з таких варіантів компоновки КВІ виключає наявність гідравлічного випробувача пластів другої зборки та колони труб, що розташовувались між випробувачами. Під час випробування пластів такою компоновкою отримують один відкритий і один закритий період.

Другий спрощений варіант компоновки не містить запірно-поворотного клапана і, як наслідок, не дозволяє записати кінцеву криву відновлення тиску. Його застосовують у тих випадках, коли внаслідок недостатньої стійкості стінок свердловини небезпечно залишати колону труб у нерухомому стані і без промивання протягом більше, як 20-30 хвилин. Тому під час випробування обмежуються лише відбором проби пластового флюїду.

У деяких випадках можна змінювати в компоновці місця розташування окремих вузлів. Так, при випробуванні слабозцементованих пісковиків і використанні хвостовиків довжиною більше 80-100 м, коли існує небезпека його прихоплення, доцільно встановлювати яс під пакером.

Для селективного випробування пластів застосовується двопакерна компоновка КВІ з опорою на вибій (рисунок 2.19), або стінки свердловини з використанням якірного пристрою. Випробовуваний пласт ізолюється від решти частини свердловини двома пакерами. Приплив рідини в труби відбувається тільки з пласта, який знаходиться між пакерами. Нижній пакер 5 оснащений зрівноважувальним клапаном 4, який призначений для забезпечення перетікання промивальної рідини через шток пакера при опусканні КВІ у свердловину, а також для закриття прохідного каналу пакера під час пакерування.

 

Зрівноважувальний клапан (рисунок 2.20) виконаний у вигляді голки 2, яка на різьбі вгвинчена у верхній перевідник 1 серійного пакера ПЦ-146 чи ПЦР-146. Сідлом зрівноважувального клапана служить шток 3 пакера, в який при деформації втулки 5 входить голка клапана з ущільнюючими кільцями 4. В компоновці КВІ з селективним випробуванням пластів нижній пакер встановлюють з допомогою з’єднувальної муфти, що підвищує надійність пакерування і покращує умови експлуатації гумової втулки. При встановленні пакера його гумова втулка 5, яка обмежена нижньою опорою 6 і перехідником 7, під дією осьового навантаження деформується, шток 3 рухається вниз і голка 2 перекриває переріз каналу штока, відділяючи випробовуваний інтервал від нижньої частини свердловини.

1-опорний башмак; 2-хвостовик; 3,7,12-манометри; 4-зрівноважу­вальний клапан; 5-пакер; 6-фільтр;

8-яс; 9-випробувач пластів; 10-дво­позиційний ЗПК; 11,14-бурильні труби; 13-циркуляційний клапан; 15-стіл ротора; 16-кульовий кран; 17-швид­коз’ємні труби; 18-пробковий кран;19-засувка превентора

Рисунок 2.19-Компоновка КВІ з двома пакерами і опорою на вибій для селективного випробування

В момент зняття нижнього пакера з місця і підіймання КВІ, голка виходить з каналу штока і відкриває шлях для перетікання промивальної рідини під нижній пакер і полегшення його підняття.

 

 
Дата добавления: 2015-03-07; просмотров: 975;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.