Акт Проголошення незалежності України та його міжнародне значення.

Позачергова сесія Верховної Ради України 24 серпня 1991 року розглянула надзвичайно важливе для майбутнього долі народу питання про політичні ситуацію в республіці, а також прийняла історичний Акт проголошення незалежності України.

Акт проголошення незалежності український народ прийняв, продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні із врахуванням права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет (і далі ж в такому дусіJ, можете розказати все що знаєте про цей акт – я розписувати не буду, дуже довго).

Поява незалежної України викликала в світі геополітичний вибух. Її відродження та становлення випало на період «холодної війни» та між блокового протистояння до виникнення нового світопорядку, що тільки спинався на ноги. Створювалася нова архітектура європейської безпеки. Цей процес виявився багатовимірним, супе­речливим. Співіснували елементи нової епохи із залишками попередніх, що зумовило особли­вості становлення зовнішньої політики України, ви­роблення головних засад, завдань і пріоритетів, визначених у відповідних документах ВР України. Головний зміст діяльності України на міжнародній арені — добитись створення такої системи міжнародних відносин, яка могла б забезпечити ста­більність міжнародного становища та національної безпеки держави, сприяти здійсненню соціально-економічних реформ.

З прийняттям Акта проголошення незалежності України український дипломатичний корпус розпочав роботу над утвердженням міжнародно-правової суб'єктивності республіки. Відразу після проголошення офіційний текст Акта, підписаний головою ВР, був негайно розісланий у генеральні консульства іноземних держав, розташовані у Києві, і в постійні представництва республіки за кордоном. Відповідна нота була передана Генеральному секретареві ООН. Упродовж перших років після проголошення незалежності основні зусилля зовнішньої політики України спрямовувались на: забезпечення В. У. д., утвердження міжнар. правосуб'єктності України, встановлення рівноправних відносин з іншими д-вами світу, створення зовн. умов безпеки д-ви, забезпечення присутності на світовій арені шля­хом розгортання мережі дипломатичних пред­ставництв.

Основне, що треба сказати по цьому питанню:

Здобуття Україною незалежності кардинально змінило геополітичну карту світу, оскільки на ній з'явилася нова велика держава. З перших днів Україна активно перетворилася з об'єкта на суб'єкта міжнародних та геополітичних процесів. Особливе геополітичне положення України зумовило її подальші шляхи розвитку. Інші держави були змушені визнати та рахуватися з новою державою, так лише за перший місяць Україну визнало 68 країн світу. (визнання почалося не після акту, а після референдуму 1грудня!!!). ну ось здається і все….
Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 1269; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.