ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ) З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЙОГО (ЇЇ) БЕЗПЕКИ

Вид діяльності Напрям діяльності Підрозділ фірми
● Забезпечення фізичної і моральної безпеки співробітників ● Охорона співробітників, збирання інформації та превентивні дії з метою запобігання загрозі безпеки ● Служба безпеки ● Інформаційно-аналітичний підрозділ
● Забезпечення безпеки майна і капіталів підприємства (організації) ● Охорона майна (будівель, споруд, устаткування, транспорту) ● Охорона перевезень ● Страхування майна та ризиків ● Забезпечення безпеки інвестування ● Служба безпеки ● Фінансова служба
● Безпека інформаційного середовища фірми ● Захист від промислового шпіонажу ● Збирання інформації про зовнішнє середовище бізнесу ● Служба безпеки ● Інформаційно-аналітичний підрозділ
● Забезпечення сприятливого зовнішнього середовища бізнесу ● Превентивні дії щодо запобігання загрозам ● Робота з громадськістю та пресою ● Політика лобіювання ● Вище керівництво фірми ● Служба зі зв’язків з громадськістю ● Служба безпеки

 


18.4. Служба безпеки фірми (підприємства, організації)

 

Принципи організації та ключові завдання

На всіх великих і середніх підприємствах (в організаціях) звичайно створюються автономні служби безпеки, а безпека функціонування невеликих фірм може забезпечуватися територіальними (районними або міськими) службами за договорами найму одного чи кількох охоронців. Такі служби охорони, як правило, створюються при місцевих органах внутрішніх справ або при державній службі безпеки. Пріоритетним принципом організації та функціонування системи безпеки фірми треба вважати її комплексність, яку можна зобразити у вигляді тривимірної моделі (рис. 18.6).

 

 

Рис. 18.6. Типова тривимірна модель комплексної системи безпеки
фірми (підприємства, організації).

 

Служба безпеки будь-якої фірми постійно виконує певний комплекс завдань. Головними з них для будь-якої фірми є такі:

1) забезпечення безпеки виробничо-господарської діяльності та захисту відомостей, що вважаються комерційною таємницею даної фірми (підприємства, організації);

2) організація роботи з правового та інженерно-технічного захисту комерційної таємниці фірми;

3) запобігання необґрунтованому допуску й доступу до відомостей та робіт, які становлять комерційну таємницю;

4) організація спеціального діловодства, яке унеможливлює несанкціоноване одержання відомостей, віднесених до комерційної таємниці відповідної фірми;

5) виявлення і локалізація можливих каналів витоку конфіденційної інформації в процесі звичайної діяльності та в екстремальних ситуаціях;

6) забезпечення режиму безпеки за здійснення всіх видів діяльності, включаючи зустрічі, переговори й наради у рамках ділового співробітництва фірми з іншими партнерами;

7) забезпечення охорони приміщень, устаткування, офісів, продукції та технічних засобів, необхідних для виробничої або іншої діяльності;

8) забезпечення особистої безпеки керівництва та провідних менеджерів і спеціалістів фірми;

9) оцінка маркетингових ситуацій та неправомірних дій конкурентів і зловмисників.

Зрозуміло, що перелік конкретних завдань стосовно забезпечення системи безпеки фірми залежно від специфіки її діяльності може бути більшим або меншим, але він завжди має бути достатнім та обґрунтованим.

 

Функції, об’єкти та управління безпекою

Сукупність конкретних завдань, що стоять перед службою безпеки фірми, зумовлює пев­ний набір виконуваних нею функцій. Загальні функції, що звичайно покладаються на службу безпеки фірми (підприємства, організації), наведено на рис. 18.7. Їх сформульовано достатньо конкретно й чітко, що має суттєве практичне значення.

 

 

Рис. 18.7. Типові функції служби безпеки
фірми (підприємства, організації).

 

У нормативних документах, які визначають організацію діяльності служб безпеки фірм, виокремлюються конкретні об’єкти, що підлягають захисту від потенційних загроз і протиправних посягань. Беручи загалом, до них належать:

персонал (керівні працівники; персонал, який володіє інформацією, що становить комерційну таємницю фірми);

матеріальні засоби праці та фінансові кошти (приміщення, споруди, устаткування, транспорт; валюта, коштовні речі, фінансові документи);

інформаційні ресурси з обмеженим доступом;

засоби й системи комп’ютеризації діяльності фірми (підприємства, організації);

технічні засоби та системи охорони й захисту матеріальних та інформаційних ресурсів.

Служба безпеки фірми завжди має бути готовою до подолання критичної (кризової) ситуації, що може постати через зіткнення інтересів бізнесу та злочинного світу. Для управління безпекою багато які фірми створюють так звані кризові групи, до складу яких входять керівник фірми, юрист, фінансист і керівник служби безпеки. Головна мета діяльності кризової групи — протидіяти зовнішнім загрозам для безпеки фірми.

 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення

 

1. Економічна безпека в системі діяльності фірми за ринкових умов господарювання.

2. Обґрунтування функціональних цілей економічної безпеки підприємства (організації).

3. Об’єктивно необхідний склад функціональних елементів економічної безпеки суб’єктів господарювання.

4. Типова схема процесу забезпечення необхідного рівня економічної безпеки підприємств та організацій.

5. Методичні основи визначення та оцінки досягнутого рівня економічної безпеки того чи того суб’єкта господарювання.

6. Особливості забезпечення економічної безпеки підприємства (організації) за окремими функціональними складовими.

7. Змістова характеристика процесу забезпечення фінансової безпеки суб’єктів бізнесової діяльності.

8. Організаційно-економічне обґрунтування необхідності включення силової складової в сукупність елементів економічної безпеки підприємства (організації).

9. Об’єктивна доцільність створення та функціонування служби безпеки фірми за ринкових умов діяльності.

10. Узгодження конкретних завдань і функцій служб безпеки підприємств та організацій.

Дата добавления: 2015-01-09; просмотров: 653; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.