IV. Реалізація вчителем індивідуальних програм навчання.

Якісна характеристика Бали
А. Організація індивідуальної самостійної роботи учнів проводиться вчителем з врахуванням: - рівня розумового розвитку учня; - його швидкості засвоєння навчального матеріалу; - рівня сформованості знань, умінь і навичок; - сформованості навчальної мотивації; - індивідуальних особливостей дитини; - стану здоров’я учня. Б. Робота в даному напрямі проводиться систематично, послідовно, на основі даних діагностики, фіксування проміжних і кінцевих результатів. В. Постійно уточнюються мета, задачі, конкретизуються план індивідуальної роботи з учнями.     9-10 5-8     3-4   1-2  

V. Оцінка вмінь учителя планувати свою діяльність, прогнозувати результати своєї роботи.

Якісна характеристика Бали
А. Характер планування визначається твердим самопереконанням щодо забезпечення виконання навчальної програми, досягнення учнями загальноосвітнього розвитку на оптимальному рівні. Б. Неухильно дотримуються принципи планування. Плани спрямовані на втілення в життя досягнень передового досвіду. В. Під час планування роботи враховуються результати попередньої діяльності, визначаються шляхи закріплення і подальшого розвитку досягнутого, передбачається послідовне усунення недоліків. Г. Цілі навчання формуються чітко, без декларативності і загальних фраз. Д. Вчитель планує систему уроків з теми, урізноманітнює структуру, форми і методи навчання з врахування особливостей кожного учня. Е. Плани забезпечують єдність учителя, учнів, колег і батьків і передбачають досягнення цілей оптимальними методами. Ж. Плани відображають оптимальний, мотиваційний комплекс праці педагога: ВМ - внутрішні мотиви, ЗПМ - зовнішні позитивні мотиви; ЗНМ - зовнішні негативні мотиви. (Під зовнішніми позитивними мотивами слід розуміти різні види заохочення, повага колег, батьків і т.п. Під зовнішніми негативними мотивами слід розуміти страх покарання). 9-10   5-8   3-4     1-2  
Дата добавления: 2014-12-01; просмотров: 1179; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.016 сек.