II. Володіння організаційними формами діагностичної роботи з учнями.

Якісна характеристика Бали
А. Вчитель володіє різними формами діагностики: бесіда, спостереження, анкетування, тестування, соціометрія та ін. Знає технологію їх проведення. Б. Може модифікуватися і розробляти свої методики діагностики, використовуючи наукові підходи до її розробки. В. Органічно поєднує діагностику з навчальним матеріалом і виховною роботою. Г. Використовує діагностику на різних етапах уроку під час створення мотивації, формуванні навчальної задачі, організації дій щодо її розв’язання та контролю. Д. Оперативно вносить зміни в урок, враховуючи результати діагностики. 9-10     5-8   3-4     1-2

III. Оцінка позаурочної організаційно-виховної роботи вчителя.

Якісна характеристика Бали
А. Вчитель виступає провідним організатором виховного впливу на учнів зі сторін школи, позашкільних виховних закладів і громадських організацій. Б. Здійснюється суттєвих необхідний вплив на організацію виховання дітей в сім’ї. В. Позитивно впливає на вибір учнями майбутньої професії. Г. Вибір форм і організація позаурочної діяльності носять цілеспрямований характер, відповідають інтересам кожного окремого учня, класу в цілому, всього колективу школи зокрема. 9-10     5-8   3-4 1-2Дата добавления: 2014-12-01; просмотров: 2103;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.