Визначення вартості ануїтетів

Ануїтети– це внески або надходження коштів рівними частинами через рівні проміжки часу.

Розрахунок майбутньої вартості ануїтету дозволяє визначити розмір коштів, що отримає суб’єкт господарювання, якщо буде вкладати певну суму наприкінці або на початку року, протягом обмеженого періоду. При цьому сума внеску лишається незмінною.

Для визначення майбутньої вартості ануїтетів використовують співвідношення наведене нижче:

 

або

 

де: FVАКР– майбутня вартість ануїтету за умов здійснення внесків у кінці року; R – розмір періодичного внеску; і – ставка дисконту, частка одиниці; К АН – коефіцієнт нарощення вартості ануїтету за умов здійснення внесків у кінці року; n – номер останнього року періоду.

У переважній більшості випадків внески здійснюються у кінці періоду, але інколи виникає необхідність розрахувати майбутню вартість ануїтету за умов здійснення внесків на початку періоду. У такому разі користуються наведеною нижче формулою:

 

або

 

де: FVАПР – майбутня вартість ануїтету за умов здійснення внесків на початку року.

Внесення коштів на початку року збільшує величину вартості майбутніх доходів вкладника, оскільки кошти більше часу перебувають на депозиті.

Розрахунок теперішньої вартості ануїтету дає змогу визначити сукупну поточну вартість майбутніх надходжень, якщо вони генеруються через рівні проміжки часу і при цьому лишаються незмінними. Величина теперішньої вартості ануїтету розраховується за допомогою наведених нижче співвідношень залежно від того наприкінці чи на початку року надходять кошти.

або

 

або

 

де FVАКР, FVАПР – майбутня вартість ануїтету за умов здійснення внесків відповідно у кінці та на початку року; К АД – коефіцієнт дисконтування ануїтету.

Розглянуті співвідношення для визначення майбутньої та теперішньої вартості грошей значно полегшують фінансові розрахунки. Однак, ще більша ефективність досягається при застосуванні фінансових таблиць, де коефіцієнти нарощення та дисконтування визначені в залежності від періодів нарахування та розміру відсотків.
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 1125;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.