Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки

В залежності від обліку активів, капіталу чи зобов’язань рахунки бувають активні, пасивні та активно-пасивні.

Активні рахунки – це рахунки, які призначені для обліку наявності і змін активів (наприклад: 10”Основні засоби”, 30”Каса” і т.д.).

Пасивні рахунки – це рахунки, які призначені для обліку наявності і змін власного капіталу і зобов’язань (наприклад 40 “Статутний капітал”, 66”Розрахунки з оплати праці” і т.д.).

Активно-пасивні рахунки- це рахунки, які поєднують ознаки активних і пасивних рахунків одночасно (Наприклад: 44”Нерозподілені прибутки (непокриті збитки”). Характеристик активно-пасивних рахунків іноді набувають рахунки розрахунків.

В відповідності з розміщенням статей в лівій стороні балансу (активі) чи в правій (пасиві) записуються початкові залишки (сальдо) по сторонам рахунків – або по дебету або по кредиту. В активних рахунках залишки (сальдо) записуються в лівій стороні рахунку – по дебету, в пасивних – в правій стороні (по кредиту).

На тій стороні рахунку, де показується залишок, відображується його збільшення, а на протилежній – зменшення. В активних рахунках збільшення відображають по Д-у, а зменшення – по К-ту. В пасивних, навпаки, збільшення відображають по К-у, а зменшення – по Д-ту.

В кінці місяця виводять дебетові і кредитові обороти по рахункам та визначають кінцеве сальдо, яке обраховують наступним чином:

початковий залишок + оборот по тій стороні рахунку, де відображається початковий залишок (збільшення по рахунку) – оборот, обрахований на протилежній стороні рахунку (зменшення по рахунку).

В активних рахунках сальдо може бути тільки дебетовим або дорівнювати нулю, в пасивних – тільки кредитовим або дорівнювати нулю.

Активні і пасивні рахунки мають наступну будову:

 

Д-т Активний рахунок К-т Д-т Пасивний рахунок К-т

Початкове сальдо   Зменшення (-)     Зменшення (-) Початкове сальдо  
  Збільшення (+)   Збільшення (+)  
 
Д-й оборот К-й оборот Д-й оборот К-й оборот  
Кінцеве сальдо     Кінцеве сальдо  

 

В активно-пасивних рахунках залишок може бути або дебетовим, або кредитовим, або одночасно дебетовим і кредитовим (розгорнуте сальдо).
Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 1396; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.