Правило зміщення

Радіоактивністю називається процес перетворення одних атомних ядер у інші , яке супроводжується випромінюванням певних елементарних частинок. До радіоактивних процесів відносяться:

α – розпад, випромінюються іони гелію (α – частинки);

β – розпад;

γ – розпад, випромінюються γ – кванти, електромагнітне випромінювання з малою довжиною хвилі (10-10 ÷10-13 м);

Протонна радіоактивність, випромінюються протони, іони атомів водню Н+;

Реакції поділу важких ядер.

Ці процеси можуть протікати як самовільно (природна радіоактивність), так і викликатись штучно (штучна радіоактивність).

Розглянемо приклади деяких радіоактивних перетворень.

α – розпадпротікає по схемі (Х, Y – символи вихідного і кінцевого елементів відповідно):

, (9.9)

наприклад, , уран перетворився у торій.

Атом, що утворюється, може знаходитись у збудженому стані. Тоді переходячи в нормальний стан, цей атом може випромінювати рентгенівські промені (γ – випромінювання). Крім того α – частинка має значну кінетичну енергію.

β – розпад.Існують три різновидності β – розпаду:

електронний розпад, коли ядро випромінює електрон:

 

, (9.10)

 

наприклад, ,

торій перетворився в протактиній і електрон. Але тут виникає ще одна частинка -нейтрино, або - антинейтрино з половинним спіном, нульовим зарядом, і масою, набагато меншою від маси електрона. Саме вони забезпечують виконання закону збереження моменту імпульсу. Дійсно, так як спін ядра дорівнює 0,5, а спін електрона ±0,5, то загальний спін частинок, які виникають при такому перетворенні, може бути або 0, або 1, що відрізняється від спіна вихідного атома (0,5). Нейтрино і антинейтрино були експериментально виявлені у 1956 році.

β+ - розпад, або позитронний розпад. У цьому випадку із ядра вилітає позитрон – частинка, яка має заряд +е і масу електрона.

 

, (9.11)

 

наприклад, азот перетворюється у вуглець.

електронний захват полягає в поглинанні (захопленні) ядром електрона першої електронної орбіти (К-орбіти), тому що вона найближча до ядра. Значно рідше захоплюються електрони з більш віддалених орбіт: другої L, або третьої М – орбіт. В результаті такого захвату один із протонів перетворюється в нейтрон, випромінюючи нейтрино

, (9.12)

наприклад, калій перетворюється в аргон. Після такого захвату звільнене місце займають електрони із більш віддалених від ядра орбіт, що супроводжується рентгенівським випромінюванням.

При протонній радіоактивності випромінюються один або декілька протонів

Узагальнюючи вище розглянуті процеси радіоактивності, можна відмітити, що завжди виконується закон збереження заряду і масових чисел і сформулювати правило зміщення: при α – розпаді маса ядра зменшується на 4 а.о.м., а заряд на 2, і таким чином елемент зміщується на 2 клітинки до початку таблиці Менделеєва. При β – розпаді маса ядра не змінюється, а заряд збільшується на 1, і елемент зміщується на 1 клітинку до кінця таблиці Менделеєва, а при β+ - розпаді на 1 клітинку до її початку.

 
Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 1769; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.