Теплопровідність

Явище перенесення енергії теплового руху молекул у середовищі за наявності градієнта температури називають теплопровідністю. За цих умов величиною А, яка зазнає перенесення, є теплота q, що припадає на одну молекулу. Для ідеального газу, згідно з теоремою Больцмана про рівноймовірність розподілу енергії молекули за ступенями вільності,

(7.9)

Отже, у рівнянні перенесення (7.5) А=q. Тоді потік теплоти

, (7.10)

або (7.11)

де – густина газу, – питома теплоємність газу за сталого об’єму, коефіцієнт теплопровідності.

Рівняння (7.11) – це рівняння Фур’є для теплопровідності.

Коефіцієнт теплопровідності газів не залежить від тиску, однак збільшується з підвищенням температури, оскільки ~ .

 
Дата добавления: 2015-07-22; просмотров: 552; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.