Графік короткострокової і довгострокової рівноваги в умовах зменшення сукупного попиту

Т1 – точка, в якій перетинаються всі криві, й одночасно точка короткострокової та довгострокової рівноваги, тобто в умовах повної зайнятості, коли ВВП1= ВВП потенційному.

Точка РЦ1 - початкова рівноважна ціна. Цим умовам відповідає і певний рівень заробітної плати, яка врівноважує ринок праці. Якщо рівновага в економіці повної зайнятості порушується зменшенням сукупного попиту, то в короткостроковому періоді зменшуються ціни (до рівня РЦ2), а обсяг виробництва буде ВВП2, що є нижчим, ніж потенційний ВВП1. За цих умов короткострокова рівновага переміщується ліворуч в точку Т2, в якій крива АD2 перетинається з AS1. В цій точці економіка знаходиться у стані неповної зайнятості. Проте на цьому процес пристосування економіки до зменшення сукупного попиту не припиняється. У довгостроковому періоді заробітна плата зменшиться пропорційно зменшенню цін. Тому адекватно зменшаться середні витрати, а короткострокова сукупна пропозиція збільшиться до рівня потенційного ВВП1. Унаслідок цього крива AS зміститься праворуч(AS2) і перетнеться з кривою АD2 (точка Т3). Із досягненням точки Т4 в економіці відновиться подвійна рівновага – коротко - та довгострокова. В даній точці перетинаються криві АD2, AS3 та ASдовг.

 

Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується зменшенням сукупної пропозиції.

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 985;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.