Багатошаровий персептрон

У своїй найпростішій версії багатошаровий персептрон являє со-

бою мережу нейронів з одним вхідним, одним вихідним і одним при-

хованим шарами (див. рис. 3.4).

x1 y1

x2 y2

xn ym

Вхідний шар Приховані шари Вихідний шар

 

Рис. 3.4. Багатошаровий персептрон


На рисунку кружками позначено нейрони, які мають входи і ви-

ходи. В загальному випадку вихід кожного нейрона шару (i–1) надхо-

дить на вхід кожного нейрона шару (i). Спільною ознакою для всіх

багатошарових персептронів є пряма напрямленість передавання ін-

формації від вхідного шару до вихідного через певну кількість прихо-

ваних шарів.

Модифіковані версії можуть мати прямі зв’язки між несуміжни-

ми шарами, зв’язки в межах одного шару, хаотичні зв’язки між шара-

ми замість регулярних. Слід зазначити, що в інтелектуальних систе-

мах керування найбільшого поширення набули традиційні багатоша-

рові персептрони.

 

 

Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 1157; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.017 сек.