Артилерійська батарея

 

Перестрахование – это система финансовых и договорных отношений, при которых страховщик часть ответственности по принятым на себя рискам передает на согласованных условиях другому страховщику.

 

Перестрахование - деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате

 

В договоре перестрахования участвуют две стороны: страховое общество, передающее риск, т.е. перестрахователь (цедент), и принимающее риск на свою ответственность, т.е. перестраховщик (цессионарий).

Процесс передачи страхового риска в перестрахование называется цедирование риска. Риск, принятый цессионарием, может дробиться, т.е. передаваться второму, третьему и т.д. страховщику полностью или частично.

Последующая передача ответственности называется ретроцессия.

 

Особенностью данных отношений является то, что перестраховщик не вступает в экономические и правовые отношения со страхователем.

В свою очередь страховщик не обязан информировать страхователя о намерении передать взятые риски в перестрахование. Однако, несмотря на договор о перестраховании страховщик остается ответственным за компенсацию ущерба в полном объеме. Поэтому ответственность перед страхователем будет нести только цедент.

Таким образом, перестрахование имеет следующие особенности:

o Ответственность перед страхователем/застрахованным несет страхователь, а не перестраховщик

o Не применяется к видам страхования жизни на дожитие

o Допускается последовательное заключение двух или более договоров перестрахования (ретроцессия)

o Можно застраховать все риски независимо от размера, или только избыточные риски

По форме взаимно взятых обязательств различают соглашения факультативного и облигаторного перестрахования.

Факультативное перестрахование осуществляется в индивидуальном порядке, страховщик не несет никаких обязательств перед цессионарием по передаче ему тех или иных рисков. Договор представляет полную свободу его участникам. Цедент принимает решение о целесообразности перестрахования по каждому риску отдельно. Все предложения цедента рассматриваются, принимаются или отклоняются перестраховщиком по его усмотрению. При этом он не имеет никаких обязательств перед цедентом по приему риска.

Облигаторное перестрахование технически более сложное, но наиболее выгодное для цедента, т.к. все заранее определенные риски автоматически получают покрытие у перестраховщика. Договор заключается на определенный срок с правом расторжения по взаимному уведомлению сторон. При облигаторном страховании цедент обязан передать, а цессионарий обязан принять часть риска в перестрахование.

Рис. Премии и выплаты по договорам перестрахования в 2011 году

 

 

Артилерійська батарея

Українська держава в оборонній політиці і військовому будівництві керується принципами рівної безпеки, військової рівноваги та розумної достатності для захисту суверенітету і цілісності нашої Вітчизни.

На разі підрозділи і частини Збройних Сил України отримують сучасну зброю і техніку, що дозволило в значній мірі підвищити їх ударні, вогневі та маневрові можливості. Бій стає більш динамічним та швидкоплинним, вимагаючи від командирів усіх ступенів активності і рішучості, творчості і самостійності, як під час організації бою, так і в ході його ведення.

Важлива pоль у бою належить артилерійським підрозділам, які у взаємодії з іншими родами військ здійснюють вогневе ураження противника і забезпечують необхідні умови для виконання бойових завдань загальновійськовими підрозділами (частинами).

Артилерійська батарея – вогневий і тактичний підрозділ артилерії.

Володіючи великою дальністю і високою точністю, спроможністю до широкого маневру і швидкого зосередження вогню батарея є ефективним засобом вогневої підтримки механізованих і танкових підрозділів в обороні і наступі

У лекції розглядаються завдання та бойовий порядок батареї, її бойові можливості.

Без чітких знань порядку роботи командира батареї не можливо організувати підготовку артилерійських підрозділів до бою. Тому цьому питанню у лекції також буде приділена відповідна увага.

На наступному семінарському занятті будуть розглядатися основні питання, які виносяться на цю лекцію.

 

Дата добавления: 2015-04-01; просмотров: 863; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.015 сек.