Контроль якості земляних робіт

Контроль якості земляних робіт за складом виконаних операцій визначається видом та призначенням земляних споруд. Його виконують в три етапи: вхідний, операційний та заключний.

Вхідний контроль включає перевірку технічної документації, яка визначає висотне та планове розташування земляних споруд, дані гідрогеологічних пошуків та випробувань ґрунтів, акти виносу в натуру головних елементів та закріпленні їх на місцевості.

Операційний контроль виконується в відповідності з ППР, технологічними картами або картами трудових процесів. При розробці траншей та котлованів контролюються їх геометричні розміри з врахуванням умов розміщення в них елементів споруд чи інженерних мереж, ухили дна та їх напрямок, крутизна укосів, способи кріплень стінок.

При відсипанні насипів контролюються:

- тип та вологість грунту, з якого відсипається насип;

-ослідовність відсипання шарів насипу;

-спосіб ущільнення та допустима товщина шару грунту;

-зволоження (висушування) відсипаємого грунту до значення оптимальної вологості;

-характер зміни щільності грунту в насипу;

-відповідність отриманої щільності грунту заданій в межах кожного шару;

-гранично допустима крупність каменів в відсипаємому грунті та їх процентний вміст.

Заключний контроль передбачає, як правило, перевірку виконання технічної документації, яка повинна вміщати:

-відомості постійних реперів;

-акти геодезичної розбивки земляних споруд;

-рабочі креслення споруд з внесенними в процесі виконання робіт і узгодженими з проектною організацією та замовником змін;

-журнал робіт;

-акти на приховані роботи абож журнали поетапного приймання прихованих робіт.

 
Дата добавления: 2015-03-07; просмотров: 1105;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.