Технологія будівництва насосної станції зрошуваної ділянки

 

Основная цель расширяемых типов — обеспечить повторное использование существующих программных элементов (без необходимости перекомпиляции и перепроверки). Они позволяют объявить новый тип, который уточняет существующий родительский тип наследованием, изменением или добавлением как существующих компонентов, так и операций родительского типа. Иначе говоря, идея расширяемого типа — это развитие идеи производного типа. В качестве расширяемых типов используются теговые типы (разновидность комбинированного типа).

Рассмотрим построение иерархии геометрических объектов. На вершине иерархии точка, имеющая два свойства (координаты X и Y):

type Точка Is tagged

record

Х_КоорД : Float;

Y_Koopfl : Float;

end record;

Другие типы объектов можно произвести (прямо или косвенно) от этого типа.

Например, можно ввести новый тип, наследник точки:

type Окружность is new Точка with -- новый теговый тип;

record

Радиус : Float;

end record;

Данный тип имеет три свойства: два свойства (координаты X и Y) унаследованы от типа Точка, а третье свойство (Радиус) нами добавлено. Дочерний тип Окружность наследует все операции родительского типа Точка, причем некоторые операции могут быть переопределены. Кроме того, для дочернего типа могут быть введены новые операции.

Технологія будівництва насосної станції зрошуваної ділянки

Організація і технологія будівельного виробництва повинна забезпечувати цілеспрямованість організаційних, технічних і технологічних рішень і заходів на виконання зобов'язань по контрактах на будівництво об'єктів (введення їх в дію з необхідною якістю і в обумовлені терміни) при дотриманні виробничо-господарських, економічних та інших інтересів учасників будівництва.

Виконанню робіт на об'єктах повинен передувати комплекс заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва, що забезпечують можливість здійснення будівництва у відповідності з умовами підрядних контрактів і взаємозв'язану діяльність усіх його учасників. Підготовка будівельного виробництва включає загальну організаційно-технічну підготовку, підготовку до будівництва об'єкта, підготовку будівельної організації і підготовку будівельно-монтажних робіт. Підготовка виробництва в обсязі, необхідному для початку будівельно-монтажних робіт на об'єкті (пусковому комплексі), і розгортання їх з необхідною інтенсивністю, повинні бути виконані до початку будівництва.

Будівництво об'єкта повинно здійснюватися на основі попередньо розроблених рішень по організації будівництва і технології виконання робіт, які повинні бути відображені в проектно-технологічній документації (ПТД). Ця документація є невід'ємною складовою частиною документації для будівництва, поряд з проектно-кошторисною документацією та робочими кресленнями. До її складу входить проект організації будівництва (ПОБ) і проект виконання робіт (ПВР). Склад і зміст ПТД, необхідної для здійснення робіт на об'єкті, встановлюються у контракті на його будівництво в залежності від виду будівництва, складності об'єкта, форм взаємодії учасників будівництва тощо.

Проекти виконання робіт зведення будівлі, споруди або її частини, проекти виконання робіт на окремі монтажні спеціальні види робіт (монтажнi, санітарно-технічнi, оздоблювальні, геодезичні та інші) та проекти виконання робiт на підготовчий період будiвництва повинні відповідати вимогам ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва.

Проекти виконання робіт розробляються на основі робочої документації. Генеральна підрядна будівельна організація із залученням субпідрядних організацій, в залежності від термінів будівництва об'єкта, обсягів і складності робіт, вирішує, чи повинен проект виконання робіт розроблятися для будівництва всього об'єкту в цілому чи для спорудження окремих його частин (підземної і надземної частини, секції, прогону, поверху, ярусу тощо), виконання окремих технічно складних будівельних, монтажних і спеціальних робіт, а також робіт підготовчого періоду. Рекомендується передбачати передачу проекту виконання робіт на будівельний майданчик не пізніше, ніж за 2 місяці до початку спорудження відповідних частин об'єкта або виконання відповідних робіт.

Проекти виконання робіт розробляють генеральні підрядні будівельно-монтажні організації, а на окремі види загальнобудівельних, монтажних і спеціальних робіт - організації, що виконують ці роботи. За замовленням дирекції підприємства, що будується (замовника), генеральної проектної, генеральної підрядної або субпідрядної організації проекти виконання робіт можуть розробляти проектні, проектно-конструкторські, проектно-технологічні або інші організації. Розробники проекту виконання робіт повинні мати ліцензію на цей вид проектування.

Проекти виконання робіт по реконструкції та технічному переозброєнню діючих виробництв, які визначають методи і послідовність виконання робіт з урахуванням конкретних умов, розробляються проектними або проектно-технологічними організаціями спільно з підприємствами-замовниками за участю підрядних організацій одночасно з розробкою проектно-кошторисної документації.

 

 
Дата добавления: 2015-03-07; просмотров: 676; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.