Якість поверхні деталей.

Загальні відомості про поверхню деталей і її геометрії. Шорсткість поверхні. Геометрія поверхні як функція процесу обробки. Залишкова напруга. Структурні і фазові перетворення. Показники якості поверхні.

В техніці під поверхнею деталі розуміють зовнішній шар, який по будові і іншим фізичним властивостям відрізняється від внутрішньої частини. Якість поверхні визначається геометрією поверхні як межею тіла і физико-хімічними властивостями, обумовленими процесом її утворення при обробці деталі.

Якість поверхні деталей машин впливає на такі їх службові властивості, як опір утомленості, зносо-, корозіє-, і эрозійну стійкість.

Всяке реальне тіло має відхилення від ідеальної геометричної форми, іменовані погрішностями. Погрішності підрозділяють на три категорії: макрогеометричні відхилення, хвилястість поверхні і шерехатість поверхні.

Макрогеометричними називають відхилення від ідеальної геометричної форми. Наприклад, круговий циліндр може мати: овальність, ограновування, бочкоподібність, конусность, криволінійність осі. У плоских поверхонь можливі опуклість, угнутість і т.п. Виникнення таких погрішностей відбувається в основному через неточності верстата, на якому здійснюється обробка деталі.

Під хвилястістю поверхні розуміють сукупність, більш менш повторюючихся піднесень і западин з кроком хвилі, значно перевищуючим її висоту.

Хвилястість у напрямі головного руху при різанні називають подовжніми, а в перпендикулярному напрямі – поперечній. Від шерехатості хвилястість поверхні відрізняється значно великим кроком: нерідко буває, що висота хвилі при чистовому точінні доходить до 15 мкм при кроці до 14 мм.

l – крок хвилі; HВ – висота хвилі.

Мал. 1.1 – Схема хвилястості поверхні

 

Реальна поверхня не є гладкою, вона має нерівності: виступи і западини з відносно малою відстанню між ними. Ці нерівності, створюючі в сокупності рельєф поверхні, називають шерехатістю або мікронерівністю. Шерехатість є слідством наявності щербин на кромці різця металоріжучого інструменту. Також як і хвилястість, вона може бути подовжньою і поперечною. Шерехатість – розмірна характеристика.

Реальна поверхня не є гладкою, вона має нерівності: виступи і западини з відносно малою відстанню між ними. Ці нерівності, створюючі в сокупності рельєф поверхні, називають шерехатістю або мікронерівністю. Шерехатість є слідством наявності щербин на кромці різця металоріжучого інструменту. Також як і хвилястість, вона може бути подовжньою і поперечною. Шерехатість – розмірна характеристика.

ДСТУ передбачає шість параметрів, характеризуючих шерехатість поверхні: три висотних – Ra, Rz і Rmax, два крокових – S і Sm і відносна опорна довжина профілю tp. Всі ці характеристики можна визначити, маючи профілограму поверхні, яка є поперечним перетином поверхні. Одна з таких профілограм представлена на малюнку 1.2.
Дата добавления: 2015-02-25; просмотров: 1397;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.