Шийні хребці

(vertebrae cervicales CIVII)

Особливості будови:

- наявність отвору у поперечному вiдростку (foramen transversarium), який утворений вiд рудимента ребра i власне відростка у вигляді двох горбиків - переднього та заднього (tuberculum anterius et posterius), між ними - на верхнiй поверхнi поперечних вiдросткiв є борозна спинномозкового нерва (sulcus nervi spinalis);

- суглобові поверхні знаходяться у площині, яка є майже горизонтальною;

- хребцевий отвір має трекутну форму (окрім СІ);

- остистий відросток спрямований горизонтально та роздвоєний (spina bifida) (окрім С1 та СVII);

- тіла хребців, порівняно з хребцями інших відділів, є меншими.

Перший шийний хребець - атлант(atlas), з’єднується з черепом (мал. 17), не має тiла та остистого вiдростка, за формую нагадує кiльце. Передня частина кiльця утворена передньою дугою (arcus anterior atlantis), задня частина кiльця - задньою дугою (arcus posterior atlantis), мiж ними розмiщенi бічні маси (massаe lateralеs atlantis), на яких розташовуються верхня суглобова поверхня (facies articularis superior) та нижня суглобова поверхня (facies articularis inferior). Вiд бічної маси вiдходить поперечний вiдросток (processus transversus) з отвором.

Мал. 17. Атлант (вигляд зверху):

 

1 - arcus anterior atlantis;

2 - arcus posterior atlantis;

3 - massa lateralis atlantis;

4 - facies articularis superior;

5 – foramen transversarium;

6 - sulcus arteriae vertebralis;

7 - tuberculum posterius;

8 - tuberculum anterius;

9 - fovea dentis.

 

Передня дуга має на переднiй поверхнi переднiй горбок (tuberculum anterius), а на заднiй поверхнi - ямку зуба (fovea dentis) для з’єднана iз зубом осьового хребця. На заднiй дузi розмiщений заднiй горбок, а на верхнiй суглобовій поверхнi - борозни хребтової артерiї (sulcus arteriaе vertebralis).

Axis – осьовий(ІІ шийний хребець). Вiд тiла хребця вгору вiдходить стовщений вiдросток - зуб (dens axis), на якому є невеликi передня та задня суглобовi поверхнi, передня - для з'єднання з атлантом, до задньої прилягає поперечна зв’язка атланта. По обидва боки вiд зуба розташованi двi верхнi суглобовi поверхнi для з'єднання з атлантом, знизу розташовані нижнi суглобовi вiдростки (мал. 18).

Шийні хребцi від ІІІ по V мають типову для даного відділа будову. Значно більший за розміром переднiй горбок VI шийного хребця дiстав назву сонного (tuberculum caroticum), що дозволяє в разі поранення сонної артерiї притиснути її до цього горбка. Остистий вiдросток VII шийного хребця видовжений, у зв’язку з чим хребець дiстав назву “виступаючий хребець” (vertebra prominens). Вiн є орієнтиром мiж дiлянками шиї та спини (мал. 19).

 

 

Мал. 18. Осьовий хребець (вигляд збоку):

 

1 - corpus vertebrae;

2 - processus transversus;

3 - processus spinosus;

4 - foramen transversarium;

5 – facies articularis superior;

6 - dens axis;

7 - facies articularis anterior;

8 - facies articularis posterior.

 

Мал. 19. Типовий шийний хребець (a - вигляд зверху, б - вигляд з лівого боку):

 

1 - сorpus vertebrae;

2 – processus transverses;

3 – tuberculum anterius;

4 – tuberculum posterius;

5 – foramen transversarium;

6 – foramen vertebrale;

7 - processus spinosus;

8 – facies articularis superior.

 

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 2219; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.