Картограма електричних навантажень для вибору місця розташування і потужності живлячих підстанцій промислових підприємств.

 

Підстанція (ГПП (головна понижуюча), ГРП (головна розподільча), цехова ТП) є однією з головних складових системи електропостачання будь-якого промислового підприємства. Тому оптимальне розміщення підстанцій по території промислового підприємства – найважливіше питання при побудові раціональних систем електропостачання.

При проектуванні систем електропостачання підприємств розробляється генеральний план проектованого об’єкту, на який наносяться всі цехи. Розміщення цехів визначається технологічним процесом виробництва. На генеральному плані вказуються встановлені чи розрахункові потужності цехів і всього підприємства.

При раціональному розміщенні ГПП, ГРП і ТП на території промислового підприємства техніко-економічні показники системи електропостачання є оптимальними і, отже, забезпечується мінімум приведених затрат. Для визначення місцезнаходження ГПП, ГРП і ТП при проектуванні системи електропостачання на генеральний план промислового підприємства наноситься картограма навантажень, яка являє собою розміщені на головному плані кола, причому площі, обмежені цими колами, в вибраному масштабі рівні розрахунковим навантаженням цехів. Для кожного цеху наноситься своє коло, центр якого співпадає з центром навантажень цеху.

Центр навантажень цеха чи підприємства є чисто символічним. Головну понижуючу і цехові підстанції потрібно розміщувати, як можна ближче до центра навантажень, так як це дозволяє приблизити високу напругу до центру споживання електричної енергії і значно зменшити довжину як розподільчих мереж високої напруги підприємства, так і цехових електричних мереж низької напруги, зменшити витрати провідникового матеріалу і знизити втрати електричної енергії.

Площа круга в певному масштабі рівна розрахунковому навантаженню відповідного цеху .

. (1)

З цього виразу радіус кола ,

де – потужність го цеху; – масштаб для визначення площі кругу.

Кожний круг повинен бути розділений на сектори, що відповідають освітлювальному і силовому (низьковольтному, високовольтному) навантаженню. Отже картограма описує не тільки величину навантаження, а і його структуру.

Координати ЦЕН (центра електричних навантажень) можна визначити за допомогою наступних формул (як для цеха так і для підприємства в цілому):

; (2)

 
Дата добавления: 2015-03-19; просмотров: 1496; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.