Використання команди UPDATE.

Теоретичні відомості

Запит – об’єкт бази даних, який використовується для здійснення пошуку та відображення даних які зберігаються в таблицях і задовольняють заданим критеріям. За допомогою запиту можна модифікувати та вилучати записи таблиці, виконувати різноманітні обчислення.

СУБД Microsoft Access надає можливість працювати з такими видами запитів:

1. Запит на вибірку. Дозволяє вибирати дані за заданим критерієм із одної або декількох таблиць і відображати їх у вигляді таблиці. Також дозволяє групувати записи, обчислювати суму, середнє значення, робити підрахунок записів та інші підсумкові значення.

2. Запит з параметрами. Дозволяє при виконанні відображати власне діалогове вікно у якому можна задавати критерії відбору даних.

3. Перехресний запит. Використовуються для розрахунків і представлення даних в зручному вигляді для спрощення їх аналізу. Перехресний запит підраховує суму, середнє значення, кількість значення або інші підсумкові значення, при цьому відбувається групування результату по двом наборам даних. Результат представляється у вигляді таблиці, при цьому один набір даних використовується як заголовок стовпців а другий набір даних використовується як заголовок рядків. При створенні запиту необхідно вказати поля, які використовуються для заголовків рядків та стовпців та поле за значенням якого обчислюються підсумкові значення. При задаванні заголовку стовпця та підсумкового значення можна використовувати по одному полю. При задаванні заголовку рядка можна використовувати до трьох полів.

4. Запит на оновлення. Дозволяє оновлювати данні заданої таблиці за допомогою запиту.

5. Запит на видалення. Дозволяє вилучати із заданої таблиці записи, які відповідають певним критеріям, які задані в запиті.

6. Запит на додавання. Дозволяє додавати до заданої таблиці записи із іншої таблиці за допомогою запиту.

7. Запит на створення таблиці. Дозволяє створювати нову таблицю за допомогою запиту на вибірку даних із заданих таблиць.

8. Запит об’єднання. Дозволяє об’єднати дані із двох таблиць з однаковими схемами. Дозволяє створювати запит тільки за допомогою мови SQL.

Запити можна створювати за допомогою Майстра запитів та Конструктора запиту також можна використовувати Режим SQL для написання запиту мовоюSQL.

Завдання для виконання

 

Створити базу даних (БД) з ім’ям, яке відповідає Вашому прізвищу. Власна БД має містити копії таблиць Поставщики, Клиенты, Товары, Типы, , Заказано, які є в БД Борей. Використовуючи перераховані таблиці створити у власній БД такі запити.

Запити на вибірку даних.

1. Вивести інформацію про всіх постачальників (таблиця Поставщики), які працюють в США та Німеччині. Інформація має бути упорядкована, наприклад, за кранами.

2. Вивести інформацію про постачальників (таблиця Поставщики) з відповідної країни. Назва країни вводиться в діалоговому режимі.

3. Вивести інформацію про клієнтів (таблиця Клиенты) – название, должность, страна, город, телефон. Вивести інформацію тільки для тих клієнтів, які проживають в країнах, назви яких закінчуються буквами «ия». Інформація має бути упорядкована, наприклад, за назвою країни.

4. Для всіх країн, назви яких починаються з букв від «А» до «М», вивести інформацію про назву країни, загальну кількість постачальників для кожної країни (таблиця Поставщики). Інформація має бути упорядкована, наприклад, за кількістю постачальників. Зробити копію даного запиту і відреагувати його таким чином, щоб діапазон значень перших букв країни вводився з клавіатури користувачем.

5. Вивести інформацію про товари (таблиця Товары), ціна яких є більшою за середню ціну усіх товарів. Інформація має бути упорядкована. Про кожний обраний товар виводиться інформація про код товару, марку, код постачальника, одиниці вимірювання, ціну, наявність на складі.

6. Вивести інформацію про те, які товари (код товара, марка, категорія, описание) постачає кожен постачальник (назва постачальника, країна, місто, телефон). Інформація має бути упорядкована. Для отримання інформації використайте таблиці Поставщики, Товары, Типы.

7. Для заданого постачальника вивести інформацію описану в п.6. Код постачальника задається в діалоговому режимі.

8. Для кожного замовлення (код замовлення) вивести інформацію про замовлений товар (код товару, марка, код типу) та загальну суму замовленого товару (Количество* Цена) з урахуванням знижки. Для отримання інформації використайте таблиці Заказано, Товары.

9. Вивести всю інформацію про замовлення ( таблиця Заказы), які були зроблені в 1997 році.

10. Вивести інформацію про замовлення (код замовлення, код товару, код клієнту, дата виконання, країна замовник,кількість, ціна, знижка), які були зроблені у заданому місяці та році. Інформація про місяць та рік задається в діалоговому режимі у форматі мм.рррр (наприклад, 7.1996, тобто не значимі нулі не вводяться). Для отримання інформації використайте таблиці Заказано, Заказы.

11. Для кожної марки товару вивести інформацію про код товару, категорію товару, сумарну кількість товару та на яку загальну суму замовлено товару (Количество* Цена). Для отримання інформації використайте таблиці Заказано, Товары, Типы.

12. Для кожного замовлення (код замовлення) вивести інформацію про марку товару, ціну та кількість замовленого товару, ім'я (назву) постачальника, країну постачальника та код покупця, назву покупця та країну покупця. Інформація має бути упорядкована. Для отримання інформації використайте таблиці, Заказы, Товары, Поставщики, Клиенты.

13. Для кожної категорії (КодТипа- таблиця Товары) замовленого товару вивести інформацію про сумарну кількість товару відповідної категорії, який замовлявся; максимальну ціну відповідної категорії товару; середню ціну відповідної категорії товару; мінімальну ціну відповідної категорії товару; загальну суму на яку замовлено товар відповідної категорії, кількість замовлень для кожної категорії (таблиця Заказано).
Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 595; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.