Вивчення улаштування теодоліта. Вправи у відліках

1. Що називають рельєфом місцевості?

2. Як позначають рельєф місцевості на топографічних картах та планах?

3. Властивості горизонталей.

4. Що називають висотою перерізу рельєфу?

5. Що називають уклоном? Чому він дорівнює, що характеризує?


 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ТЕМА: Робота з топографічною картою

МЕТА: Набути практичні навички розв’язання різних інженерних задач на топографічній карті

Прилади та обладнання: топографічна карта масштабу 1:10000, аркуш міліметрового паперу, олівець, лінійка, калькулятор

Завдання: 1) Визначити середній уклон лінії СД, заданої на топографічній карті масштабу 1:10000

2) Побудувати поздовжній профіль заданої лінії AB

Хід роботи:

Завдання 1

Уклон лінії СД визначають в такій послідовності:

1) визначити відмітки крайніх точок лінії СД

НС=

НД=

2) визначити перевищення між крайніми точками (С та Д )

=

3) з урахуванням масштабу карти визначити довжину заданої лінії СД

=

4) за формулою визначити уклон лінії в промілях (‰)

=

Завдання 2

1) викреслити сітку поздовжнього профілю;

2) в графу „Відстань” перенести усі позначені точки та підписати відстані між сусідніми горизонталями й характерними точками рельєфу у масштабі 1:5000;

3) в графу „Відмітки” виписати відмітки позначених точок;

4) з кожної точки, у прийнятому вертикальному масштабі (1:500), побудувати перпендикуляри на яких відкласти ординати (висоти) відповідних точок;

5) кінцеві точки ординат з’єднати прямими відрізками.

 

Вивчення улаштування теодоліта. Вправи у відліках

Мета роботи: вивчити будову теодоліта, навчитися брати відліки по горизонтальному та вертикальному колам; набути первинні навички при роботі з теодолітом

Матеріали та приладдя: теодолітний комплект
Дата добавления: 2014-12-02; просмотров: 1120;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.