Власність як економічна категорія. Об’єкти, суб’єкти, відносини власності. Право власності.

Сутність відносини власності.

 

 

Інтерес до власності пов'язаний з об'єктивною обмеженістю економічних благ, яка породжує проблему доступу до них одних індивідів і заборону користування ними — для інших.

Власність – це сукупність відносин, що виникають між різними суб'єктами з приводу привласнення, володіння, розпоряджання і кінцевого використання матеріальних та нематеріальних благ в умовах їх обмеженості, з метою отримання прибутку. Створення прибутку є невід'ємним моментом розуміння власності.

Власність як економічне явище є сукупністю неіснуючих поза зв'язком між собою таких елементів:

- об'єкти власності;

- суб'єкти власності;

- відносини власності.

Об'єкти (матеріально-речовий зміст) - привласнюванні речі, що знаходяться у розпорядженні людей: чинники виробництва життєвих благ.

Суб'єкти або носії відносин власності - це люди, їх різні об'єднання і асоціації, що привласнюють, володіють і розпоряджаються об'єктами власності.

Відносини власності - сукупність відносин між людьми з приводу приналежності речей і інших об'єктів власності. Це система виключень доступу до матеріальних і нематеріальних благ.

 

Рисунок 1. Структура відносин власності.

 

У реальному житті економічні відносини власності закріплюються юридично. Право власності - це санкціоновані норми поведінки, які виникають у зв'язку із привласненням економічних благ. За допомогою права власності регламентують економічну поведінку людей. Правила можуть бути формальними (встановлюються законодавством) і неформальними (складаються під впливом традицій, звичок, ментального фактора, особливостей тіньового сектору економіки). Так виникають формальні й неформальні правила економічної поведінки людей, які створюють обмеження та регулюють формування економічних відносин власності.

До прав власності належать: право володіння, право користування, право керування, право на залишкову вартість, право на безпеку (гарантованість від експропріації), право на перехід речі у спадок, право на заборону шкідливого використання, право на безстрокове володіння, право на відповідальність у вигляді стягнення тощо.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

Функції форм власності : 1) економічне закріплення виробничо - господарських ресурсів, життєвих благ за конкретними власниками, які є суб'єктами господарювання, і громадянами; 2) економічне з'єднання працівників із засобами виробництва і забезпечення їх продуктивного функціонування; 3) збудження і забезпечення безперервного функціонування економічних інтересів суб'єктів власності, їх зацікавленості у високих результатах виробничо-господарської діяльності; 4) забезпечення має рацію і свобод кожної особи, економічної самостійності, суверенності держави і всіх господарюючих суб'єктів.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Предупреждение рецидивов заикания | Типы производственных процессов лесозаготовок
Дата добавления: 2016-02-24; просмотров: 1608;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.