Розрахунок пруткових елеваторів

Пруткові елеватори знайшли широке застосування через простоту конструкції та можливість підіймання і транспортування пласта під кутом і більше.

Зважаючи на зміну фізико-механічних властивостей ґрунту зі зміною його вологості оптимальні значення швидкості елеватора різні: під час сепарації ґрунту у твердому стані близько 2 м/с, а під час сепарації пластичного ґрунту 3...4 м/с. Для унеможливлення нагромадження підкопаного пласта і зменшення товщини шару швидкість елеватора повинна бути у рази більшою швидкості машини.

Віддаль між осями привідного вала та ведених роликів становить, тобто довжина робочої вітки елеватора становить

,

де - подача ґрунту на елеватор (80-120 кг/(с·м));

- допустиме навантаження на одиницю площі, кг/м2;

- ширина полотна елеватора, яка визначається конструкцією підкопуючи органів, м.

Висота підіймання маси елеватором та довжина робочої вітки пов’язані залежністю

.

Сепаруюча здатність елеватора залежить не тільки від кінематичних параметрів, але й від просвіту між прутками, тобто від живого перерізу елеватора, який можна визначити за формулою:

,

де - кількість ланок пруткового елеватора;

- крок пруткового елеватора, м;

- діаметр прутків елеватора, м.

Для інтенсифікації процесу сепарації картопляного вороху здійснюють струшування елеватора еліптичними зірочками. У момент струшування прутки елеватора рухаються по колу, що описується великою віссю еліпса (рис.13.3). У наслідок цього на компоненти вороху діє відцентрова сила

,

де - сила ваги частинок, Н;

- кутова швидкість обертання вала зірочки, с-1;

- радіус кола, що описує велика вісь зірочки, м.

Рис. 13.3. Схема дії еліптичного струшувача на транспортер картоплекопача

 

Вертикальна складова цієї сили становить:

.

Відрив частинки від поверхні елеватора відбудеться коли . Тому

або

.

Звідки

або

.

 
Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 548; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.