Висота зубків h − найкоротша віддаль від його основи до робочої кромки.

Ширина міжвінцевої проточки залежить також і від довжини l зубка, яка, в свою чергу, визначається в залежності від призначення долота.

Довжина l зубків залежить від кількості вінців на шарошці і розміру долота по діаметру, а висота від типу долота і також від його діаметру.

Висота породоруйнівних елементів (фрезерованих або твердосплавних зубків) та їх крок по вінцях максимальні в долотах, призначених для буріння м’яких порід, і змінюються до мінімуму в долотах для твердих порід (рис. 4.25, 4.28).

 

а)б)

 
 
а - загальний вигляд; б - схема розміщення зубків на шарошках Рисунок 4.23 − Спряження елементів озброєння шарошок


 

Долота з не самоочисними одно конусними шарошками випускають в обмеженій кількості, так як невеликий розмір їх шарошок не дозволяє сконструювати надійні опори.

Найраціональніші є долота з багато конусними самоочисними шарошками, що мають позитивне зміщення осей. У цьому випадку збільшені діаметри шарошок дозволяють сконструювати надійні опори, а форма шарошок із зміщенням осей забезпечить належну сколюючу дію породоруйнівних елементів на породу.

► У долотах, призначених для руйнування неабразивних або мало абразивних порід, шарошки оснащені фрезерованими зубками (рис. 4.25).

Шарошки доліт типів М, МС, С, СТ та Т мають вифрезеровані або накатані зубки.

До основних параметрів, які характеризують зубки (крім висоти і довжини), ще можна віднести:

• кут при вершині зубка γ (рис. 4.23,б), який характеризує загострення зубка і для дво-, та тришарошкових доліт може бути від30 до 560 в залежності від типу долота. Чим гостріший цей двогранний кут, тим ефективніше руйнування вибою в м’яких породах. Але дуже гострий кут зменшує міцність зубка, що приводить до його сколювання

Висота і крок зубків зменшуються, а кут при вершині зубка збільшується для доліт від типу М до доліт типу Т.

Оскільки калібрувальні вінці шарошок уражають одну і ту ж ді­лянку вибою, форма і розміщення зубків на них у кожної шарошки вибираються з врахуванням цієї особливості роботи долота. Так як грані зубків, що обернені до стінки свердловини, піддаються абра­зивному зносу, а також для попередження їх сколювання, деякі долотні заводи зубки на периферійних вінцях виконують у вигляді Г-, Т- або П- подібної форми;

• ширина площадки притуплення δ попереджає руйнування зубка при обертанні долота (особливо в долотах типу Т). Таке початкове притуплення зубків коливається від 1 до 4 мм.

Сколювання та затуплення зубків приводить до зменшення механічної швидкості буріння.

Тому,для зменшення зносу і затуплення зубків,у долотах, шарошки яких оснащені фрезерованими зубками, їх наплавляють зерновим твердим спла­вом (рис. 4.25, 4.27).

 
 


 
 
М − для руйнування С − для руйнування порід Т − для руйнування м'яких порід; середньої твердості; твердих порід Рисунок 4.25 — Шарошки з фрезерованими зубками

 


 

 

Даний матеріал складається з композиції зерен твердого сплаву ”Реліт кульовий” і більш дрібних частинок карбіду вольфраму, що наноситься на всі

поверхні зубка (бокові та торцеві поверхні і притуплення) методом

газової наплавлення по периметру дашка а при необхідності
Дата добавления: 2015-06-10; просмотров: 997;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.