III. Умови прийняття і порядок обслуговування громадян

12. Відділення приймає на обслуговування одиноких непрацездатних громадян (пенсіонерів), в тому числі одинокі (бездітні) подружні пари та інвалідів 1-ї і 2-ї груп (незалежно від віку) які частково або значно втратили здатність до самообслуговування і за висновками медичного закладу потребують соціально-побутового обслуговування та догляду в домашніх умовах.

13. В окремих випадках відділення може приймати на обслуговування непрацездатних громадян, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані їх утримувати, але з по­важних причин не мають можливості здійснювати за ними догляд (прожи­вають в іншому населеному пункті або окремо і за станом здоров'я або через територіальну віддаленість не можуть надавати допомогу батькам, знахо­дяться у відрядженні, на лікуванні та ін.). У таких випадках непрацездатні громадяни, які отримують пенсію в мінімальних розмірах, обслуговуються безплатно, а ті з них, які отримують пенсію у розмірі більшому від мінімального вносять плату в розмірі 5 відсотків від одержуваної пенсії.

Кошти, що надійдуть від платного обслуговування, направляються на розвиток відділень соціальної допомоги вдома та забезпечення потреб малозабезпечених громадян понад виділені з цією метою асигнування.

14. Між одиноким непрацездатним громадянином і відділенням укла­дається договір, у якому передбачаються види послуг, що надаватимуться соціальним працівником безплатно. Обговорюються умови, періодичність і терміни їх надання.

15. Соціальний працівник відділення згідно з висновками лікарів про стан здоров'я одинокого (у медичній карті) та згідно з умовами договору і з погодженим з обслуговуваним громадянином графіком, але не менше двох разів на тиждень, відвідує закріплених за ним громадян і надає пе­редбачені договором послуги, виявляє додаткові потреби, вживає заходи щодо їх виконання.

16. На громадян, які приймаються на обслуговування відділенням, оформляється особова справа, яка складається з таких документів:

– особиста заява;

– карта медичного огляду;

– акт обстеження матеріально-побутових умов;

– договір між громадянином і відділенням про надання послуг;

– довідка про склад сімї (у разі потреби).

17. Протипоказаннями для прийняття на обслуговування відділенням є наявність у громадянина інфекційних, онкологічних захворювань IV клінічної групи, СНІДу, захворювань на наркоманію, алкоголізм, психічних захворювань за виключенням неврозів, неврозоподібних станів при соматичних захворюваннях, легкого ступеня дебільності, інтелектуально-мнестичних розладів та судорожних синдромів різної етіології без слабоумства і виражених змін особистості.

18. Обслуговування громадян відділенням припиняється за рішенням завідуючого відділенням у разі:

– покращання стану здоров'я громадянина відповідно до висновків лікарів закладів охорони здоров'я (медичної карти);

– встановлення наявності у громадянина працездатних дітей, які від­повідно до чинного законодавства зобов'язані його доглядати, проживають в одному й тому ж населеному пункті або разом з ним і не мають поважних причин для звільнення від обов'язків щодо догляду за ним;

– направлення громадянина до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших установ;

– переїзду на нове місце проживання;

– виявлення протипоказань для обслуговування, які перелічені у п. 17 цього положення;

– систематичного грубого ставлення до соціального працівника;

– смерті громадянина.

Про припинення обслуговування громадянина робиться відмітка у журналі обліку із зазначенням дати і підпису керівника.
Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 1228;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.