Гарантійно-інсоляційні зони і їх застосування для проектування забудови

 

Гарантійно-інсоляційні зони – це зони території, на яких не дозволяється розміщувати об’єкти забудови вище від означеної на межовій лінії ГІЗів висоти будинку. Інакше, ГІЗ – це сектор території, на якій за означений час інсоляції (2,5 год) тінь від об’єкта заданої висоти до точки інсоляції буде дорівнювати:

Ді = (Нhn)×ctg h0 .

Тобто ГІЗи можливо будувати як графічним, за допомогою інсоляційного приладу, так і графоаналітичним способом.

При графічному способі побудови гарантійно-інсоляційних зон, як, до речі, при графоаналітичному, спершу необхідно визначитись із кількістю інсольованих приміщень, що виходять на заданий бік будинку, і розмірами вікон у цих приміщеннях.

Для побудови ГІЗ для заданого приміщення у ситуації, що зображена на рисунку 3.23, висхідну точку приміщення позначаємо (рис.3.24.) №1 і підводимо до неї інсоляційний прилад так, як показано на рисунку 3.23. Аналізуючи ситуацію оточуючої забудови, знайдемо зону території, в межах якої без затінення будинками точки 1 можна забезпечити 2,5 години інсоляції. Це зона у вигляді трикутника з вершиною у точці 1 (рис.3.24), у якій згідно з рисунком 3.23 інсоляція починається о 8.00 (без затінення висхідної точки 5-поверховим будинком №2), а кінець інсоляції через 2.5 години о 10.30 у положенні, коли 9-поверховий будинок №3 не затінює точку 1.

Далі можна бачити ГІЗ для приміщення і вікна №6, яка вписалась у ситуацію буквально на межі можливого, бо іще трохи вліво і 5-поверховий будинок істотно затінить приміщення 6 або 9-поверховий будинок №3 буквально насунеться на межову лінію для 9-поверхової забудови (рис.3.24.). У точці №4 (рис.3.24) ситуація з розміщенням будинків №2 і №3 також на межі допустимого, бо хоч 5-поверховий будинок №2 і віддалений від ГІЗ для 5 поверхів, 9-поверховий будинок № 3 торкається ГІЗ у крайній точці.

 

Рис. 3.24. Приклад побудови ГІЗ для окремих вікон і приміщень

 

З метою знизити графічне переобтяження рисунка 3.24 лініями ГІЗ для приміщень № 2, 3 і 5, вони на цьому рисунку не показані, але побудова ГІЗ для приміщення № 6 у точці № 6 якраз показує, що у цих точках виникають також проблеми з недопустимим затіненням приміщень, бо 5-поверховий будинок №2 насунутий на зону ГІЗ для 5-поверхової (рис.3.24.) забудови.

Вийти із заданої ситуації можливо або шляхом переміщення будинку № 2 на схід за межі ГІЗ, або шляхом пониження поверховості будинку № 2, наприклад, до 3-ох поверхів, або навіть пониженням поверховості не всього будинку, а лише тієї секції, яка попала на поле ГІЗ 5-поверхової забудови.

На рисунку 3.24, як можна бачити, ГІЗи побудовані для 5-ти і 9-ти поверхів за довжиною тіні від них. Корисно також знати, що при будинках широтної або близької до широтної орієнтації побудову ГІЗів раціонально виконувати графічним способом, а при меридіональній чи близькій до неї орієнтації побудову ГІЗів можливо виконувати як графічним, так і аналітичним способом.

У цьому останньому випадку (рис.3.25) вирішення задачі виконується в тому ж порядку. Спочатку визначаються для заданої орієнтації стіни будинку, кут Δ, розміри вікон інсольованих приміщень (β0, b, l), визначають розрахункове значення кута затінення вікна, βр, за методикою, описаною у параграфі 3.12. Далі на кресленні схеми генплану забудови, як це можна бачити на рисунку 3.25, від лінії стіни, в котрій розміщені задані вікна, відкладають кут затінення вікна βр і проводять лінію променя початку інсоляції для вікон західної орієнтації, а в іншому випадку – лінію проекції променя кінця інсоляції для східної орієнтації.

Якщо відоме положення променя в кінці чи на початку інсоляції, то подальший хід обчислень згідно з тим же §3.12 зводиться до того, щоб спочатку визначити азимут Сонця, наприклад, для вікна східного фасаду в кінці інсоляції, а азимут А .k.i, як суми βр і ∆. За значенням азимута Сонця А .k.i неважко обчислити часовий кут ходу Сонця, ωt.k.i та час кінця інсоляції, tk.i. Далі шляхом віднімання нормованого часу тривалості інсоляції, наприклад 2,5 години, елементарно просто дізнаємося про час початку інсоляції та азимут А .n.i, який і відкладається на схемі генплану (рис.3.25.).

Щоб завершити побудову ГІЗ для даного вікна, необхідно за значенням часового кута ωt.n.i, ωt.k.i визначити висоту стояння Сонця h0.n.i чи h0.k.i і за формулою, наведеною на початку цього параграфа, визначити довжину тіні від будинків різної поверховості.

Визначивши довжину тіні від будинку в 9 поверхів, наприклад, у кінці інсоляції відкладаємо цю відстань уздовж лінії проекції променя в кінці інсоляції, як це показано на рисунку 3.25. Остаточно ГІЗ для найнижчого вікна 9-поверхової забудови буде завершено, якщо від одержаної точки на промені кінця інсоляції провести пряму лінію перпендикулярно до напрямку "північ – південь" до перетину з лінією проекції променя на початку інсоляції. Визначивши довжину тіні від будинків висотою 5-ти поверхів, можна аналогічно побудувати ГІЗ для всіх вікон 5-поверхової забудови, так само будується ГІЗ для 3-поверхової забудови і будь-якої іншої (рис.3.25).

Тобто ГІЗи стають диференційованими за поверховістю. Якщо аналогічним чином побудувати ГІЗи окремо для кожного вікна східної, а потім і західної орієнтації, то отримаємо можливість для кожного поверху об’єднати окремі ГІЗи й одержати, таким чином, узагальнені деференційовані за поверховістю ГІЗи, як це показано на рисунку 3.25. Аналізуючи наведену на рисунку 3.25 забудову за поверховістю, можемо стверджувати, що будинки № 2, 3 і 4 не перешкоджають інсоляції приміщень у будинку № 1. Будуючи подібним чином ГІЗи для всіх інших будинків, отримуємо можливість всебічно аналізувати забезпечення інсоляції в забудові.

 

 

Рис.3.25. Приклад побудови диференційованих і узагальнених ГІЗів

 

 
Дата добавления: 2015-02-19; просмотров: 1014; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.009 сек.