ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ

Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. – К., 1991.
Алексеєв Ю. М., Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі історичних епох. (Державотворчий процес 1985–1999 рр.). – К., 2000.
Богомаз К. Ю. Громадсько-політичні рухи і партії в Україні др. пол. 80-х – на поч. 90-х рр. – К., 1992.
Витренко Н. М. Спасти Украину. - Харьков, 1997.
Волинь на зламі віків. – Луцьк, 2001.
Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. – К., 1993.
Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990.
Дергачов О. Українська державність у ХХ столітті: історико-політичний аналіз. – К., 1996.
Етнічний довідник. Національні меншини в Україні. – К., 1996.
Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. – Львів, 1991.
Іванченко О. Г. Україна в системі міжнародних відносин; історична ретроспектива і сучасний стан. – К., 1997.
Конституція України. – К., 1996.
Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К., 1996.
Куклин В. М., Куклин С. М. Парадоксы украинских реформ (мотивы и события). – Харьков – Львов, 1997.
Кульчицький С .В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття // УІЖ. – 2001. – № 2. – С. 3–22; № 3. – С. 48–68; № 4. – С. 3–40.
Литвин В. М. Історія взаємодії гілок влади в Україні. – Голос України, 2002, 26 вересня.
Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К., 1994.
Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). – К., 2000.
Михальченко М. И., Андрущенко В. П. Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991–1995. – К., 1996.
Незалежність України: історичні витоки і перспективи. – К., 1997.
Новітня історія України (1900–2000): Підручник. А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 663 с.
Панченко П. П. Україна: друга половина ХХ століття. Нариси історії. – К., 1997.
Селіванов В. Проблеми трансформації власності і права в Україні // Віче. – 1997. – № 5.
Симоненко В. К. Регионы Украины. Проблемы развития. – К., 1997.
Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея. – К., 1997.
Терещенко Ю. Україна і європейський світ. – К., 1996.
Українські ліві: між соціалізмом і соціал-демократією. – К., 2000.
Українці в світі. – Мельбурн, 1997.
Шаповал В. Парламентаризм в Україні: пошуки парадигм чи рух до нового? // Віче. – 1997.
Яблонський В. Сучасні політичні партії України. Довідник. – К., 1998.

.

 

ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ

Дата добавления: 2015-03-19; просмотров: 873; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2020 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.