Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці

Велике значення для підвищення якості й ефективності навчання з безпеки праці на підприємстві має його методичне і науково-технічне забезпечення. До нього входять, в першу чергу, підбір та підготовка кваліфікованих кадрів, що проводять навчання, наявність сучасної навчальної виробничої бази, а також методичне забезпечення, створене на науковій основі.

Навчально-виробничою базою повинні бути кабінети охорони праці, які обладнані технічними засобами навчання, наочними навчальними матеріалами, підручниками, нормативною документацією, тощо. В кабінетах охорони праці проводять інструктажі, які супроводжуються відеофільмами, діафільмами та іншими наочними видами інформації. Найефективнішім видом навчання та контролю знань, після персонального спілкування викладач - учень, є комп'ютерне забезпечення. Наявність персональних комп'ютерів дає змогу подавати знання в різній методичній формі (динаміці та а статичному режимі), викладати матеріали у вигляді текстів, мультфільмів або фільмів, знятих за реальними виробничими ситуаціями, здійснювати машинний контроль знань в діалоговому режимі.

Одним із важливих напрямків діяльності кабінетів охорони праці і керівних працівників підприємства є пропаганда передового досвіду, сучасних досягнень науки і техніки по створенню нешкідливих і безпечних умов праці. Основними методами і формами цієї пропаганди є бесіди, лекції, консультації, виставки, а також конкурси на створення нешкідливих і безпечних методів праці із матеріальним і мо­ральним заохоченням працюючих.

Цікавий метод підвищення ефективності безпеки і навчання з питань охорони праці, при бригадній організації праці, діє на деяких підприємствах хлібопекарської промисловості. Він полягає в тому, що за станом безпеки і умовами праці як на кожному робочому місці, так і на всій, дільниці наглядають всі члени бригади та несуть колективну матеріальну відповідальність за порушення. Це дозволяє досягти такого стану, коли всі члени бригади ставляться до навчання і виконання вимог інструкцій з охорони праці з відповідальністю. Особливо ефективно діє метод, якщо обов'язки відповідального за стан охорони праці в бригаді доручаються почергово кожному члену бригади. Перед початком зміни відповідальний за безпеку праці разом із бригадиром і громадським інспектором з охорони праці оцінює стан всіх робочих місць бригади, їх підготовленість до виконання робіт. Результати реєструють в журналі триступеневого контролю з конкретним описом виявлених недоліків і заходів до їх усунення. Упродовж робочої зміни відповідальний періодично контролює стан охорони праці в бригаді.

Цей метод дає змогу кожному члену бригади на практиці опанувати вимоги охорони праці до різних робочих місць, що обслуговує бригада. За успішне виконання трудових показників і успіхи у виконанні вимог охорони праці бригада заохочується матеріально і морально.
Дата добавления: 2015-01-13; просмотров: 1132;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.