Аграрное право

 

Обробку рослин слід проводити в суху, ясну погоду при малоймовірних опадах протягом 8 – 10 годин. Обробка проводиться будь – яким типом оприскувачів. Вже через 8 – 10 годин після обробки, в залежності від температури повітря, гризучі шкідники перестають живитися та пересуватися (для сисних шкідників цей час триває до 8 – 16 годин) .

 

Дія препатату при сприятливих погодних умовах може продовжуватись до 10 діб. Оптимальна температура для обробки актофітом 0,2% к.е. + 18°С і вище. При температурі повітря +28°С та вище рекомендується зниження норми витрати препарату на 25% без витрати його ефективності.

 

Не рекомендується проводити обробку у вечірній час.

Остання обробка за 48 годин до збору врожаю.

 

 

Культура Шкідливі об’єкти Норма витрати, мл/л Кількість обробок
Картопля Колорадський жук, імаго 1 –2
Огірки (закритий грунт) Рослинні кліщі 1 – 2
Попелиці 1 - 2
Трипси 1 - 2
Декоративні культури, квіти, троянди (закритий грунт) Рослинні кліщі 1 – 2
Попелиця 1 – 2
Трипси 10 – 12 1 – 2
Кільчатий шовкопряд
Мінуючі молі 1 – 2
Виноград Павутинний кліщ 1 – 2
Гронова листовійка 1 - 2

Для розширення сфери застосування Інститутом захисту рослин УААН, Інститутом садівництваУААН, Інститутом сільського господарства Полісся та іншими проведені випробування на таких культурах:

 

Культура Шкідливі об’єкти Норма витрати, мл/л Кількість обробок
Томати, баклажани, огірки Колорадський жук 1-2
Рослинні кліщі 1-2
Попелиці 1-2
Трипси 1-2
Капуста Капустяний білан 1-2
Совки 1-2
Попелиці 1-2
Плодові та ягідні культури Пильщики
Рослинні кліщі 1-2
Попелиці 1-2
Яблунева міль
Плодожерки 1-2
Квіткоїди 1-2
Суниця садова Суничний кліщ 1-2
Довгоносики
Хміль Павутинний кліщ 1-2

Застереження:Засоби індивідуального захисту загальноприйняті: обробку препаратом проводять в спецодязі ( бавовняний халат, гумові рукавиці, респіратори фільтруючі).

Під час роботи забороняється курити, пити і приймати їжу.

Після роботи необхідно зняти одяг, вимити з милом обличчя і руки.

Зберігання робочого розчину не допускається.

 

Актофіт 0,2% к.е. не є токсичним для теплокровних і не викликає резистентності (звикання) у шкідників.

Термін ізоляції бджіл – 1 доба.

Температура зберігання - 20°С - + 30°С. Гарантійний термін зберігання 2 роки.

Препарат неефективний по кладці колорадського жука та проти слимаків на капусті.

 

Аграрное право

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Общая часть

Глава I. Аграрное право как самостоятельная отрасль в системе права Российской Федерации

§ 1. Понятие аграрного права как отрасли права и ее место в системе права Российской Федерации

§ 2. Система аграрного права

§ 3. Понятие и предмет правового регулирования как основной критерий аграрного права

§ 4. Методы аграрного права

§ 5. Иные критерии (системообразующие факторы) формирования аграрного права как отрасли права

§ 6. Принципы аграрного права

§ 7. Соотношение публичного и частного в аграрном праве

Глава II. Источники аграрного права

§ 1. Понятия и виды источников аграрного права

§ 2. Общие особенности и классификация источников аграрного права

§ 3. Конституция РФ - основной источник аграрного права

§ 4. Акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и их соотношение с федеральным законодательством

§ 5. Локальные акты в системе нормативных правовых источников аграрного права

§ 6. Роль судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных отношений

Глава III. Аграрные правоотношения

Глава IV. Аграрная и земельная реформы: историко-правовой аспект

§ 1. Аграрная и земельная реформы как неотъемлемое звено экономических реформ: понятия, исторические, идеологические и социально-экономические предпосылки

§ 2. Земельная реформа в Российской Федерации

§ 3. Реформирование колхозов и совхозов. Продолжение аграрной реформы

§ 4. Особенности приватизации и реорганизации сельскохозяйственных государственных и муниципальных предприятий (прошлое и настоящее)

§ 5. Особенности приватизации предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, производственно-техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению агропромышленного комплекса

Глава V. Государственное регулирование агропромышленного производства

§ 1. Понятия государственного регулирования рыночной экономики. Теоретические школы. Значение

§ 2. Основные направления и правовые средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства

§ 3. Правовое регулирование управления агропромышленным комплексом Российской Федерации

§ 4. Лизинг в сельском хозяйстве

§ 5. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных организаций

Глава VI. Государственное регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

§ 1. Понятие "рынок"

§ 2. Формирование федерального и региональных фондов сельскохозяйственной продукции для государственных нужд

§ 3. Государственные закупочные и товарные интервенции, залоговые операции на рынке зерна

§ 4. Государственное регулирование оптовых продовольственных рынков

§ 5. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в сфере агропромышленного производства. Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции

§ 6. Государственное регулирование качества и безопасности продовольственных товаров

Глава VII. Правовое регулирование качества сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве

§ 1. Производство качественной сельскохозяйственной продукции

§ 2. Характеристика экологических проблем в аграрной сфере

§ 3. Законодательство об охране окружающей среды в сельском хозяйстве

§ 4. Правовые меры охраны окружающей среды в сельском хозяйстве

Особенная часть

Глава VIII. Особенности создания и правового положения сельскохозяйственных хозяйственных обществ и товариществ

§ 1. Сельскохозяйственные акционерные общества

§ 2. Сельскохозяйственные товарищества

Глава IX. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов

§ 1. Понятие, классификация, принципы создания и деятельности

§ 2. Правовое положение сельскохозяйственных производственных кооперативов

§ 3. Особенности правового положения сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Глава X. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств

§ 1. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства и его правосубъектность. Состав крестьянского хозяйства

§ 2. Порядок создания и регистрации крестьянского хозяйства

§ 3. Условия и порядок предоставления земельных участков для создания крестьянского хозяйства. Условия наделения земельными участками лиц, выходящих из сельскохозяйственных коммерческих организаций для организации крестьянских (фермерских) хозяйств

§ 4. Право частной собственности на землю граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство. Аренда земли. Право купли-продажи, залога, наследования земли в крестьянском (фермерском) хозяйстве

§ 5. Право частной собственности на имущество крестьянского (фермерского) хозяйства: субъекты и объекты права частной собственности

§ 6. Налоговые обязательства крестьянского (фермерского) хозяйства. Налоговые и иные льготы в связи с ведением крестьянского (фермерского) хозяйства

§ 7. Вопросы приема и выхода из состава крестьянского (фермерского) хозяйства. Правовое регулирование труда членов и лиц, работающих в крестьянском (фермерском) хозяйстве по трудовому договору

§ 8. Особенности банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств

Глава XI. Личное подсобное хозяйство как форма сельскохозяйственной деятельности граждан

§ 1. Правовые основы ведения гражданами личного подсобного хозяйства

§ 2. Понятие и признаки личного подсобного хозяйства

§ 3. Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства

§ 4. Имущество, используемое для ведения личного подсобного хозяйства

Глава XII. Правовое регулирование ведения гражданами коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Глава XIII. Правовое регулирование селекционной деятельности, племенного животноводства и элитного семеноводства

§ 1. Селекционная деятельность

§ 2. Правовое регулирование семеноводства

§ 3. Племенное животноводство

Глава XIV. Правовое регулирование предотвращения распространения и ликвидации вредителей и болезней растений и животных

§ 1. Ветеринария

§ 2. О карантине растений

Глава XV. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сельскохозяйственных организациях

§ 1. Общие положения

§ 2. Нормирование труда в сельскохозяйственных организациях

§ 3. Формирование тарифной системы в сельскохозяйственных организациях

§ 4. Формы и системы оплаты труда в сельскохозяйственных организациях

§ 5. Режим труда, отдыха и охрана труда работников сельскохозяйственных организаций

Специальная часть

Глава XVI. Особенности осуществления земельной и аграрной реформ в странах Центральной и Восточной Европы

§ 1. Общая характеристика

§ 2. Республика Болгария (Болгария)

§ 3. Венгерская Республика (Венгрия)

§ 4. Польша

§ 5. Румыния

§ 6. Чешская Республика (Чехия)

§ 7. Союзная Республика Югославия (СРЮ)

Глава XVII. Регулирование аграрных отношений в зарубежных странах

§ 1. Регулирование аграрных отношений на постсоветском пространстве

§ 2. Федеративная Республика Германия (ФРГ)

§ 3. Французская Республика (Франция)

§ 4. Регулирование аграрных отношений в Испании и Финляндии

§ 5. Аграрное право на американском континенте

§ 6. Сельское хозяйство в азиатских странах

Предисловие

 

Предлагаемый читателю учебник подготовлен коллективом кафедры аграрного и экологического права и учеными-юристами, сотрудничающими с Московской государственной юридической академией, в соответствии с государственным стандартом, учебным планом Академии, учебной программой, утвержденной ученым советом МГЮА.

Данная книга сохраняет правовые традиции, сложившиеся в советской и российской высшей юридической школе и юридической науке, и максимально приближена к потребностям практики, нуждающейся в высококвалифицированных юридических кадрах, способных обеспечить реализацию современного аграрного законодательства.

Учебник подготовлен с учетом достижений в области правоведения и юридической практики, педагогического и практического опыта работы авторов с использованием учебных, учебно-методических и научных трудов в различных областях юриспруденции.

Достаточно широко в учебнике использованы, в частности, гражданское законодательство и гражданско-правовая доктрина при исследовании таких институтов, как правовое положение субъектов сельского хозяйства, правовой режим их имущества, договорные отношения в сельском хозяйстве и др.

Можно надеяться, что в этих условиях книга будет замечена как учеными и практиками-специалистами по аграрному, экологическому, земельному и гражданскому праву, аспирантами и студентами юридических академий, институтов, факультетов, так и более значительным кругом читателей, заинтересованных в изучении аграрного права как самостоятельной отрасли права.

Авторский коллектив благодарит доктора юридических наук, профессора З.С. Беляеву, которая любезно согласилась ознакомиться с рукописью учебника и сделала весьма интересные и полезные замечания.

 
Дата добавления: 2014-12-27; просмотров: 1111; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.024 сек.