Голодування.

2.10.1. У голодуючої тварини спостерігається загальне пригнічення, зниження маси тіла на 20%. Температура тіла 36,2оС, кількість серцевих скорочень 68/хв, дихальний коефіцієнт 0,7. Який період голодування?

А. Максимального пристосування

В. Неекономного витрачання енергії

С. Тканинного розпаду

Д. Байдужості

Е. Збудження с.

 

2.10.2. Після хімічного опіку у хворого розвинувся стеноз стравоходу. Наступило різке схуднення від затрудненого прийому їжі. Аналіз крові: 3,0х1012/л, Нb-106 г/л, Загальний білок-57 г/л. Який вид голодування у хворого?

А. Неповне

В. Білкове

С. Повне

Д. Водне

Е. Абсолютне с.

 

2.10.3. У якому періоді повного голодування знаходиться жінка, якщо в неї стан збудження з почуттям голоду, з боку крові – гіпоглікемія, негативний азотистий баланс, дихальний коефіцієнт дорівнює 1?

А. Перший період

В. Період неощадливих витрат

С. Період другий

Д. Період економних витрат

Е. Термінальний період с.

 

2.10.4. У пацієнта основний обмін знижений на 15%, негативний азотистий баланс. З боку відзначається гіпоглікемія, гіперліпацидемія, кетонемія, ацидоз. Дихальний коефіцієнт дорівнює 0,7. Про який період повного голодування може йти мова?

А. Максимального пристосування

В. Збудження

С. Неощадливих витрат

Д. Термінальний

Е. Перший с.

 

2.10.5. Група тварин була без їжі протягом 10 годин. При дослідженні концентрації цукру в крові до кінця голодування у всіх тварин вона опинилася на нижній межі норми. Чим пояснюється підтримка концентрації цукру в крові на рівні нижньої межі норми?

А. Активуються процеси глікогенолізу

В. Активуються процеси глікогенезу

С. Активуються процеси глюконеогенезу

Д. Пригнічуються процеси глікогенезу

Е. Пригнічуються процеси глюконеогенезу с.

 

2.10.6. У щура після 48 годин голодування з водою основний обмін зменши-вся на 20%, дихальний коефіцієнт 0,7, наявна ліпемія, негативний азотистий баланс. Для якого періоду повного голодування типові дані зрушення?

А. Максимального пристосування

В. Неекономної витрати енергії

С. Термінального с.

 

2.10.7. У щура після 72 годин голодування з водою маса тіла та основний обмін знизилися на 40%, дихальний коефіцієнт 0,8, має місце кетонемія, ацидоз, набряки. Для якого періоду повного голодування типові дані зрушення?

А. Термінального

В. Неекономної витрати енергії

С. Максимального пристосування с.

 

2.10.8. На 10-ту годину голодування з водою у щура визначається підвищен-ня основного обміну, дихальний коефіцієнт складає 1,0, в крові збільшений вміст глюкокортикоїдів, катехоламінів. В сечі підвищений вміст азоту. Для якого періоду повного голодування типові дані зрушення?

А. Неекономної витрати енергії

В. Максимального пристосування

С. Термінального с.

 

2.10.9. Після хімічного опіку у хворого розвинувся стеноз стравоходу. Наступило різке схуднення від утрудненого прийому їжі. Аналіз крові показав еритроцити – 3,0-1012 /л, гемоглобін – 106 г/л, білок 57 г/л. Який вид голодування хворого?

А. Кількісне

В. Якісне

С. Неповне

Д. Повне

Е. Абсолютне с.

 

2.10.10. У голодуючої тварини спостерігається загальне пригнічення, зниження основного обміну на 18 %, зниження маси тіла на 20 %, гіперліпемія. Температура тіла – 36,2 °С, кількість серцевих скорочень 68 / хв., дихальний коефіцієнт – 0,7. Визначити період повного голодування.

А. Розпаду білків

В. Максимального пристосування

С. Неекономної трати енергії

Д. Термінальний

Е. Збудження с.

 

2.10.11. У голодуючої тварини спостерігається загальне збудження, підвищення основного обміну на 25 %, дихальний коефіцієнт – 1, частота серцевих скорочень –78/хв. Визначити період повного голодування.

А. Розпаду білків

В. Максимального пристосування

С. Неекономної трати енергії

Д. Термінальний

Е. Збудження с.

 

2.10.12. У вагітної жінки виникла залізодефіцитна анемія. Який вид голодування її спричинив?

А. Кількісне

В. Якісне

С. Неповне

Д. Повне

Е. Абсолютне с.

 

2.10.13. У людини пухлина стравоходу. Прийом їжі неможливий. Чим відрізняється повне голодування від неповного?

А. Тривалістю

В. Збільшенням основного обміну

С. Негазовим алкалозом

Д. Газовим ацидозом

Е. Газовим алкалозом с.

 

2.10.14. У голодуючої тварини спостерігається збудження, агресія, дихальний коефіцієнт становить 1,0. Основний обмін підвищений. Який це патофізіологічний період голодування?

А. Розпаду білків

В. Максимального пристосування

С. Неекономної трати енергії

Д. Термінальний

Е. Збудження с.

 

2.10.15. На 9 добу голодування піддослідна тварина в’яла, малорухлива, лежить згорнувшись калачиком. Основний обмін знижений. Чому дорівнює дихальний коефіцієнт?

А. 1,0

В. 2,0

С. 0,8

Д. 0,7

Е. 0,1 с.

 

2.10.16. У людини пухлина стравоходу. Прийом їжі неможливий. Скільки днів може прожити людини в умовах повного голодування?

А. 65-70 днів

В. 25-30

С. 1-2

Д. 15-20

Е. 120-130 с.

 

2.10.17. На 9 добу голодування піддослідна тварина в’яла, малорухлива, лежить згорнувшись калачиком. Основний обмін знижений. Дихальний коефіцієнт дорівнює 0,7. Що є основним субстратом енергозабезпечення організму?

А. Вітаміни

В. Вуглеводи

С. Білки

Д. Жири

Е. Мінеральні речовини с.

 

2.10.18. У людини пухлина стравоходу. Прийом їжі неможливий. Який вид голодування розвинеться у хворого?

А. Абсолютне голодування

В. Часткове

С. Повне

Д. Якісне

Е. Кількісне с.

 

2.10.19. У голодуючої тварини з’явились в’ялість, малорухливість. Які пристосувальні явища спостерігаються під час голдування?

А. Посилення основного обміну

В. Зниження основного обміну

С. Посилення теплоутворення

Д. Збільшення шлункової секреції

Е. Збільшення сечовиділення с.

 

2.10.20. Тварині не давали їсти, пиття не обмежували. Які органи найменше втрачають вагу при голодуванні?

А. Печінка

В. Підшлункова залоза

С. Легені

Д. Нирки

Е. Серце с.

 

2.10.21. У хворого розвинувся квашіоркор. До якого типу голодування він відноситься?

А. Білково-енергетичного

В. Вуглеводного

С. Жирового

Д. Енергетичного

Е. Вітамінного с.

 

2.10.22. У людини пухлина стравоходу. Прийом їжі неможливий. Коли збільшується тривалість повного голодування?

А. При збільшенні питомої поверхні тіла

В. При дії високої температури

С. При гіперфункції щитоподібної залози

Д. При підвищенні основного обміну

Е. При зниженні основного обміну с.

 

2.10.23. У голодуючої тварини спостерігається збудження, агресія, дихальний коефіцієнт становить 1,0. Основний обмін підвищений. Що є основним субстратом енергозабезпечення організму?

А. Жири

В. Вуглеводи

С. Білки

Д. Вітаміни

Е. Мінеральні речовини с.

 

2.10.24. На другий день голодування у піддослідної тварини спостерігається збудження, агресія. Основний обмін підвищений. Чому дорівнює дихальний коефіцієнт?

А. 1,0

В. 2,0

С. 0,8

Д. 0,7

Е. 0,1 с.

 

2.10.25. На 9 добу голодування піддослідна тварина в’яла, малорухлива, лежить згорнувшись калачиком. Основний обмін знижений. Дихальний коефіцієнт дорівнює 0,7. Який це патофізіологічний період голодування?

А. Розпаду білків

В. Максимального пристосування

С. Неекономної трати енергії

Д. Термінальний

Е. Збудження с.

 

2.10.26. У хворого В12-фолієводефіцитна анемія. Який тип голодування її спричинив?

А. Якісне

В. Кількісне

С. Неповне

Д. Повне

Е. Абсолютне с.

 

 

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 2170;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.019 сек.