Пухлини.

2.9.1. Жінка 57 років скаржиться на затвердіння в молочній залозі, яке помітила місяць тому; воно швидко збільшується. При пальпації виявлено, що утворення пов’язане з оточуючими тканинами, горбисте. Які особливості сприяють інфільтративному росту злоякісної пухлини?

А. Зниження контактного гальмування

В. Посилення контактного гальмування

С. Функціональна анаплазія

Д. Збільшене утворення кейлонів

Е. Поява в пухлинній тканині фетальних антигенів с.

 

2.9.2.Хворий 42 років багато палить з 10 років. Два місяці тому з’явилась болісність в ділянці язика. Об’єктивно: в ділянці язика праворуч визначається щільне утворення, нерухоме, болісне. Промацуються збільшені підщелепні лімфатичні вуз-ли. Назвіть особливості, які сприяють метастазуванню злоякісної пухлини.

А. Припинення міжклітинних контактів

В. Закриття радикалів глікопротеїдів у мембранах клітин

С. Гальмування ангіогеніну пухлини

Д. Гальмування синтезу колагену в пухлинному вузлі

Е. Антигенне спрощення пухлини с.

 

2.9.3. П’ятигодинне перебування лабораторних щурів на яскравому сонці привело через 10 місяців до розвитку у багатьох тварин пухлин шкіри. Що було причиною?

А. Ультрафіолетові промені

В. Ультразвукове випромінювання

С. Теплове випромінювання

Д. Рентгенівське випромінювання

Е. Інфрачервоні промені с.

 

2.9.4. Під час операції видалення пухлини м’якої тканини встановлено, що скупчення пухлинних клітин спостерігаються не тільки в осередку, але й серед оточуючих тканин, вздовж судин та нервів. Який тип росту пухлини виявлено в цьому випадку?

А. Інфільтративний

В. Експансивний

С. Метастатичний

Д. Генералізований с.

 

2.9.5. Хворий на рак печінки довгий час контактував з диметиламіноазобен-золом (ДАБ). Чим пояснюється виникнення пухлини саме в цьому організмі?

А. Органотропністю ДАБ

В. Токсичною дією ДАБ

С. Порушенням жовчовиділення

Д. Попереднім захворюванням на гепатит

Е. Місцевою канцерогенною дією ДАБ с.

 

2.9.6. Хворому виставлений діагноз: злоякісна пухлина легень. Яка з особли-востей пухлинного росту найімовірніше свідчить про злоякісність?

А. Нерегульований ріст

В. Експансивний ріст

С. Ріст з однієї пухлини

Д. Інфільтративний ріст

Е. Безмежний ріст с.

 

2.9.7. Чоловік тривалий час працює в нафтопереробній промисловості. Який з наведених класів канцерогенів зустрічається в його оточенні?

А. Поліциклічні ароматичні вуглеводні

В. Аміноазосполуки

С. Нітрозаміни

Д. Канцерогени біологічного походження

Е. Аміни с.

 

2.9.8. Хворому виставлено діагноз: злоякісна пухлина легень. Яка з особливостей пухлинного росту найімовірніше свідчить про злоякісність?

А. Інфільтративний ріст

В. Експансивний ріст

С. Ріст з однієї пухлини

Д. Нерегульований ріст

Е. Безмежний ріст с.

 

2.9.9. Чоловік тривалий час працює в нафтопереробній промисловості. Який з наведених класів канцерогенів зустрічається в його оточенні?

А. Поліциклічні ароматичні вуглеводні

В. Аміноазосполуки

С. Нітрозаміни

Д. Канцерогени біологічного походження

Е. Аміни с. 241

 

2.9.10. Хворому виставлено діагноз: злоякісна пухлина легень. Яка з особливостей пухлинного росту найімовірніше свідчить про злоякісність?

А. Інфільтративний ріст

В. Експансивний ріст

С. Ріст з однієї пухлини

Д. Нерегульований ріст

Е. Безмежний ріст с. 237, 260

 

2.9.11. Вкажіть, який з цих факторів не є канцерогеном:

А. Глисти

В. Віруси

С. Ароматичні вуглеводні

Д. Аміноазосполуки

Е. Рентгенівське випромінювання с. 240-241

 

2.9.12. У хворого з кишковою непрохідністю на УЗД внутрішніх органів виявлені новоутворення різної конфігурації і розмірів в печінці, селезінці, нирках. В результаті якого процесу спостерігається поява дочірніх пухлин?

А. Метастазування

В. Інфільтративного росту

С. Експансивного росту

Д. Метаплазії тканини

Е. Анаплазії тканин с. 260

 

2.9.13. Яка патологія тканинного росту гістоморфологічно характеризується клітинною і тканинною атиповістю?

А. Злоякісна пухлина

В. Дистрофія

С. Дегенерація

Д. Доброякісна пухлина

Е. Регенерація с. 260

 

2.9.14. В вену щурам ввели пухлинні клітини карциноми Уокера. Через певний час у них розвинулась пухлина в печінці. Як називається такий експериментальний метод?

А. Індукція

В. Трансплантація

С. Експлантація

Д. Промоція

Е. Прогресія с. 238-239

 

2.9.15. В піддослідної тварини в пухлині печінки пухлинні клітини дістали стійкі якісні зміни в сторону малігнізації. Яка це стадія пухлинного росту?

А. Прогресія

В. Промоція

С. Трансформація

Д. Індукція

Е. Експлантація с. 253

 

2.9.16. У хворої виявили злоякісну пухлину матки. Що таке пухлинна трансформація?

А. Перетворення нормальної клітини в пухлинну

В. Набуття пухлинними клітинами властивості ембріональних клітин

С. Перетворення шляхом метаболізму одних речовин в інші в пухлинних клітинах

Д. Заміна одного типу обміну речовин на інший в пухлинних клітинах

Е. Посилення пухлинного росту с. 246

 

2.9.17. У піддослідної тварини шляхом індукції хімічними речовинами викликали рак шкіри. Назвіть другу стадію розвитку пухлини.

А. Промоція

В. Прогресія

С. Трансформація

Д. Мутація с. 252

 

2.9.18. У хворого виявили пухлину. Який фактор відрізняє злоякісну пухлину від доброякісної?

А. Інфільтративний ріст

В. Експансивний ріст

С. Безмежне розмноження клітин

Д. Неконтрольоване розмноження клітин

Е. Всі перечислені фактори с. 260

 

2.9.19. У хворого виявили рак легень. В анамнезі 30 років тютюнопаління. Що може бути причиною захворювання?

А. Хімічні канцерогени

В. Фізичні канцерогени

С. Біологічні канцерогени

Д. Причини невідомі

Е. Причини невідомі у людини с. 241-242

 

2.9.20. У хворої злоякісна пухлина шлунку. Що визначає ступінь злоякісності пухлини?

А. Здатність метастазувати

В. Експансивний ріст

С. Безмежне неконтрольоване розмноження клітин

Д. Антигенне спрощення

Е. Всі перечислені фактори с. 260

 

2.9.21. У чоловіка, що працював на АЕС виявили пухлину. Яка ймовірна причина виникнення пухлини?

А. Фізичні фактори

В. Хімічні фактори

С. Біологічні фактори

Д. Причини невідомі

Е. Причини невідомі у людини с. 244-245

 

2.9.22. У лікаря рентгенолога виявили пухлину. Яка ймовірна причина захворювання?

А. Іонізуюче випромінювання

В. Ультрафіолетове випромінювання

С. Інфрачервоне випромінювання

Д. Аміноазосполуки

Е. Поліциклічні ароматичні вуглеводні с. 244-245

 

2.9.23. У хворого рак печінки. Спостерігається неконтрольоване безмежне розмноження клітин. Як називається цей процес?

А. Трансформація

В. Промоція

С. Прогресія

Д. Метастазування

Е. Індукція с. 246

 

2.9.24. Вчений Тимофєєвский О.Д. вирощував пухлину в культурі тканин поза організмом. Як називається такий метод?

А. Експлантація

В. Трансплантація

С. Індукція пухлини фізичними факторами

Д. Індукція пухлини вірусами

Е. Індукція пухлини хімічними факторами с. 239

 

2.9.25. М.О.Новинський в 1876 році вперше пересадив пухлину дорослої собаки цуценятам. Як називається такий метод експериментального дослідження?

А. Трансплантація

В. Експлантація

С. Індукція

Д. Промоція

Е. Прогресія с. 239

 

2.9.26. У хворого з онкологічним захворюванням розвинулась кахексія. Які фактори сприяють виникненню кахексії?
Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 1328;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.02 сек.