Відведення поверхневих і грунтових вод

Поверхневі води утворюються із атмосферних опадів (зливові і талі води). Розрізняють поверхневі води «чужі», які надходять з підвищених сусідніх ділянок, і «свої», які утворюються безпосередньо на будівельному майданчику.

Територія майданчика повинна бути захищена від надходження «чужих» поверхневих вод, для чого їх перехоплюють і відводять за межі майданчика. Для перехоплювання води створюють нагорні водовідвідні канави або обвалу­ван­ня уздовж межі будівельного майданчика в підвищеній її частині (Рисунок 2.6). Водовідвідні канави повинні забезпечувати пропускання зливних і талих вод визначених витрат. Їх улаштовують глиби­ною не менше 0.5 м, шириною 0.5...0.6 м і висотою бровки над розра­хунковою кількістю води не менше ніж 0.1...0.2 м. Для захисту лотка канави від розмивання швидкість руху води не повинна перевищувати для піску — 0.5...0.6 м/с, для суглинку — 1.2...1.4 м/с. Канаву влашто­вують на відстані не ближче 5 м від постійної виїмки і 3 м від тимчасової. Для запобігання можливого замулювання поздовжній профіль водовід­відних канав роблять з нахилом не менше 0.002. Стінки і дно канав закріп­люють дерном, камінням, тбрасами.

«Свої» поверхневі води відводять наданням відповідного ухилу при верти­каль­ному плануванні майданчика і улаштуванням сітки відкритого і закритого водостоку.

При сильному обводнюванні майданчика грунтовими водами з високим рівнем горизонту осушення виконують дренажними системами. Дренажні системи бувають відкритого й закритого типів. Відкритий дренаж викорис­то­вують при грунтах з малим коефіцієнтом фільтрації при необхідності зниження рівня грунтових вод на невелику глибину — 0.3...0.4 м. Їх улашто­вують у вигляді канав глибиною 0.5...0.7 м, на дно яких укладають шар крупнозернистого піску, гравію або щебеню завтовшки 10...15 см. Закритий дренаж — це траншеї зі схилами в бік збирання води, що заповнюються дрену­ю­чим матеріалом (щебінь, гравій, крупний пісок). При влаштуванні більш ефективних дренажів на дно такої траншеї укладають перфоровані на бокових поверхнях труби: керамічні, бетонні, азбестоцементні, дерев'яні діаметром не менше 125 мм. Такі дренажі зби­рають і відводять воду краще, тому що швидкість руху води в трубах вище, ніж в дренуючому матеріалі. Закриті дренажі повинні бути закладені нижче рівня промерзання грунту і мати поздовжній нахил не менше 0.005.
Дата добавления: 2015-05-21; просмотров: 956;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.