Вимірювання МІКРОтвердості МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ

 

Составить программу по заданному линейному алгоритму, отладить как однозадачный проект, получить результат.

 


[1] Подготовленный специальным образом бинарный файл, содержащий машинный код и данные, а также неопределенные адреса ссылок на данные и процедуры в других объектных модулях и список своих процедур и данных.

[2] Результатом работы построителя может быть также статическая (файл типа .lib) или динамическая библиотека (файл типа DLL).

[3] Windows API (application programming interfaces) - набор базовых функций, обеспечивающих прямой способ взаимодействия приложений с Windows. Через Windows API доступны такие технологии как Bluetooth, НТТР, Internet Explorer, Video for WIindows и др.

 

[4] Здесь и далее необязательные части операторов заключены в квадратные скобки.

[5] Слово KIND при описании типа может быть пропущено.

[6] Данные в Фортране бывают динамические и статические. Память по статические данные выделяется во время компиляции и не освобождается до окончания выполнения программы. Память под динамические данные выделяется и освобождается в процессе выполнения программы.

[7] Жирным шрифтом в таблице выделены стандартные разновидности соответствующих типов данных

[8] Именованные константы применяются для защиты данных от изменения в процессе вычислений, т.е. их нельзя изменить в операторах присваивания и READ.

вимірювання МІКРОтвердості МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ

Під мікротвердістю слід розуміти твердість матеріалу в мікроскопічних об’ємах. Вимірювання мікротвердостімає на меті визначити твердість окремих зерен, фаз і структурних складових сплаву (а не «усереднену твердість», як при вимірюванні макротвердості). В даному випадку об'єм, що деформується вдавлюванням, повинен бути менше об'єму (площі) вимірюваного зерна. Тому прикладене навантаження вибирається невеликим. Крім того, мікротвердість виміряють для характеристики властивостей дуже малих за розмірами деталей.

Значний вплив на результати випробувань мікротвердості надає стан поверхні матеріалу, що досліджується. Якщо поверхня нерівна — криволінійна або з виступами, то окремі ділянки в різному ступені беруть участь в опорі вдавлюванню і деформації, що призводить до помилок у вимірюванні. Чим менше навантаження для вдавлювання, тим більш ретельно повинна бути підготовлена поверхня. Поверхня зразка для вимірювання мікротвердості має бути на лише шліфованою, а й полірованою. В залежності від задач, які вирішуються за допомогою даного виду дюрометричних випробувань, поверхню можна протравити. Для запобігання спотворенню приповерхневого шару внаслідок процедур шліфування та полірування, рекомендується застосовувати хімічне чи електролітичне полірування (див. роботу № 2). Поверхня, що досліджується, повинна бути встановлена горизонтально, тобто перпендикулярно дії індентора. Протилежна сторона зразка також повинна бути зачищеною і не мати окалини, оскільки остання при навантаженні зразка може спотворювати результати вимірювання.

Метод визначення мікротвердості аналогічний вимірюванню твердості за Віккерсом, але використовують 103 менше навантаження (навантаження від 0,05 Н до 2 Н). За рахунок цього площа відбитку також буде меншою, що дозволяє оцінити твердість окремих структурних складових, покриттів, плівок, дрібних деталей, тощо. Деякі області застосування мікродюромктричного аналізу наведено в табл. 5.1.

 

Таблиця 5.1 – Деякі області застосування

результатів вимірювання мікротвердості матеріалів

№ з/п Область застосування Схема вимірювань Опис методики індентування
Оцінка мікротвердості окремих структурних складових сплаву Робоча поверхня протравлюється для виявлення мікро-структури. Відбитки індентора наносяться в окремі структурні складові (зерна)
Оцінка градієнту мікротвердості по товщині шару (наприклад, після поверхневого зміцнення, або ХТО) Використовують поперечний шліф. Відбитки наносять від краю шару вглиб через певний інтервал, за результатами будують криву зміни мікро-твердості по товщині шару.
Оцінка відмінності мікротвердості матеріалу по площи-ні (для якісної оцінки мікронеодно-рідності міцності) На шліфовану робочу поверхню наноситься в різних місцях не менш 20 відбитків індентора з наступною статистичною обробкою результатів.
Оцінка анізотропії міцностних характеристик монокристалу При нанесенні відбитка індентор повертається на певний кут. Анізотропія оцінюється за відношенням діагоналей отриманих відбитків
Оцінка мікронеоднорідності пластичної деформації в локальних об’ємах матеріалу Вздовж напрямку розтягування наносять не менше 100 рівновіддале-них відбитків з невеликим навантаженням. Після випробувань вимірюють відстань між окремими відбитками та статистично обробляють отримані дані.Дата добавления: 2015-03-23; просмотров: 2144; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.