Протидія патологічним синкінезіям. Рис. 3.60. ВП лежачи на спині, руки зігнуті перед грудьми І обхоплюють кистями лікті

 

 

Рис. 3.60. ВП лежачи на спині, руки зігнуті перед грудьми І обхоплюють кистями лікті. Підняти зігнуті руки вгору до зіткнення з головою й опустити (спочатку за допомогою Методиста). Одночасно з рухом рук помічник методиста робить тильне розгинання стопи Й вирівнювання лінн ноги (Пізніше рухи руками виконуються самостійно, розгинання стопи за допомогою)

Рис. 3.61. ВП лежачи на слині. Піднімання ураженої руки над головою з розгинанням мето­дистом пальців кисті й одночасним згинанням ураженої ноги в колінному суглобі (стола ковзає, тому щільно притиснута до ліжка). Рука опускається з одночасним розгинанням ноги. (Вправу можна проводити, пасивно)

Рис. 3.62. ВП лежачи на слині, рухи зігнуті перед грудьми, пальці у "замок". Під час тильного згинання стопи за допомогою методиста хворий перешкоджає розвитку синкінезії в ураженій кисті, виконуючи її розгинання

Рис. 3.63. Перший варіант. ВП лежачи на спині, здорова нога під кутом 90*, руки зігнуті в лік­тьових суглобах перед грудьми, пальці — "у замок". Активне згинання хворим ноги в колінному суглобі з одночасною протидією появі синкінезій в ураженій кисті шляхом ЇЇ тильного згинання. Другий варіант. ВП лежачи на спині, кисті з розпрямленими пальцями під головою. Під час руху ноги пальці й руки залишаються нерухомими під головою

Рис. 3.64. ВП лежачи на слині, уражена нога зігнута в колінному суглобі, стопа міцно притис­нута до кушетки (можна за допомогою методиста), здорова нога закладена на уражену, руки перед грудьми зігнуті в ліктьовому суглобі в "замок". Підняти зігнуті руки вгору ДО повного розгинання у променезап'ястковому суглобі одночасно протидіючи патологічним синкінезїям. Після зняття здорової ноги з ураженої кисті залишаються в "замку" перед грудьми

Рис. 3.65. ВП лежачи на здоровому боці. Руки в положенні "замок" перед грудьми. За допо­могою методиста відведення ураженої зігнутої в колінному суглобі ноги назад з одночасним тильним згинанням стопи. Перешкоджати синкінезїям в ураженій кисті й протидіяти супінації стопи

Рис. 3.66. ВП лежачи на здоровому боці. Методист фіксує кисть у п ром є неза п'ястковому суглобі, одночасно розгинаючи пальці. Відведення ноги вгору, у боки {пасивно, активно, з опором, з обтяженням) з одночасною пронацією стопи

Рис*3.67. ВП лежачи на животі з опорою на зігнуті в ліктях руки, кисті в "замок", гомілка ураженої ноги лежить на здоровій. Згинаючи здорову ногу в колінному суглобі, піднімаємо одночасно уражену. Під час цього руху хворий протидіє патологічним синкінезіям в ураженій кисті

Рис. 3.68.ВП сидячи на стільці, уражена нога на здоровій. Методист, фіксуючи променезал'ястковий суглоб, розгинає кисть і пальці. Хворий здоровою рукою робить тильне згинан­ня стопи з одночасною пронацією .

Рис. 3.69. ВП те саме. Активно підняти й опустити гомілку при тильному згинанні столи, одночасно розгинаючи пальці кисті, тим самим протидіючи синкінезіям

 

Рис. 3.70. ВП стоячи на здоровій нозі, уражена стопа на краю стільця, великий палець звисає. Відведення й тильне розги­нання великого пальця при одночасному розведенні інших пальців

Рис.3.71. ВП стоячи біля ліжка, здорова рука проведена між стійками з метою утримання рівноваги. Піднімаючи уражену ногу на сходинку {висоту поступово збільшувати), одночасно розгинати кисть і пальці, відводячи великий палець убік під кутом 90*

 

 

 

 

Рис.3.72. ВП стоячи, ноги на ши­рині плечей, руки перед грудьми зігнуті в ліктях, кисті — в "замок". Наліввипад на уражену ногу а од­ночасним випрямленням рук, роз­гинанням І випрямлянням пальців Рис.3.73. ВП те саме. Піднімання й опускання рук Рис. 3.74. ВП стоячи на коліні по-. перемінно ураженої й здорової ніг; руки зігнуті в ліктях під прямим ку­том — вгору а опорокГна повер­хню стола, пальці в "замок". Роз­гинання-руку ліктьових суглобах, суворо стежачи за правильним по­ложенням рук, активно протидіючи синкінезіям, з одночасним присі­данням на опорну ногу. -Рис. 3.75. ВП стоячи, ноги на ши­рині плечей, руки уздовж тулуба

втримують гімнастичну палицю, уражена кисть фіксована манжетою. Ходьба на місці з підні­манням рук вгору, потім ходьба по прямій з підніманням рук угору

Рис. 3.76. ВП стоячи на ураженій козі, здорова відведена назад з опорою на пальці. Методист притримує хворого за лікоть ураженої руки, одночасно розгинаючи пальці й відводячи убік ве­ликий палець, тим самим протидіючи синкінезіям. Кидки здоровою рукою в ціль м'яча в сітці, прив'язаній поворозкою До куртки хворого
Дата добавления: 2014-12-14; просмотров: 601;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.