Визначення кінетики зміни товщини мастильного шару в трибоспряженні гільза-верхнє компресійне кільце залежно від робочого циклу двигуна внутрішнього згоряння.

Одержанні значення параметру швидкості Ui та параметру матеріалу Gi (таблиця 1), параметру навантаження W (за формулою 11), приведеного радіусу кривизни контактних поверхонь Rпр (за формулою 7) підставляємо в формулу 1 та обчислюємо товщину мастильного шару в контакті залежно від і-го кута повороту кривошипа.

В формулі 1 параметр мікрогеометрії контактних поверхонь Z обчислюється наступним чином:

 

,(12)

, (13)

де Rц – визначаємо за формулою 8;

Rк – визначаємо за формулою 9.

Значення параметру hi заносимо в таблицю 1.

Побудувати на основі одержаних значень hi графік залежності товщини мастильного шару в контакті пари тертя гільза–верхнє компресійне кільце від кута повороту кривошипа для чотирьох тактів (рис. 2). На рисунку зазначити положення ВМТ та НМТ та назву робочого циклу ДВЗ залежно від кута повороту кривошипа.


h, мкм Товщина мастильного шару

 

 

кут повороту, ˚

                                     
ВМТ НМТ ВМТ НМТ ВМТ

0

 

 

Відкриття клапанів Впуск Стиск Згоряння Розширення Випуск Відкриття клапанів

Рис. 2. Графік залежності товщини мастильного шару від кута повороту кривошипа для чотирьох тактів.

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 1213; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.012 сек.