I. Формула спеціальності. Галузь педагогічної науки, яка досліджує проблеми змісту методів навчання української мови в дошкільних

Галузь педагогічної науки, яка досліджує проблеми змісту методів навчання української мови в дошкільних, середніх, вищих навчальних закладах різних типів.

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх наявність в об'єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов'язковою умовою для цієї спеціальності. Класифікаційні ознаки спеціальності:

- за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна освіта, професійно-технічна освіта, педагогічна освіта;

- за об'єктами педагогічного впливу: учні, майбутні педагоги;

- за структурною складовою педагогічної науки: часткова дидактика;

- за галузевою складовою педагогічної науки (за галузями підготовки спеціалістів): предметна педагогічна освіта (навчання української мови);

- за характером досліджень: прикладні;

- за психофізичним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в нормі; суб'єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:

1. Наукове обґрунтування змісту та структури курсу сучасної української мови в навчальних закладах різних освітніх рівнів і типів.

2. Теоретичні засади забезпечення навчання, виховання та розвитку у процесі вивчення української мови.

3. Реалізація системи навчання української мови в підручниках і навчальних посібниках.

4. Методика навчання грамоти.

5. Методика вивчення різних рівнів і аспектів української мови.

6. Методика розвитку умінь і навичок учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності.

7. Методика навчання української мови у школах із російською й іншими мовами навчання національних меншин.

8. Зміст методики навчання української мови у вищих педагогічних навчальних закладах.

9. Лінгводидактичні погляди видатних українських мовознавців, методистів, психологів.

10. Проблеми формування професійно орієнтованого мовлення в майбутніх спеціалістів різних галузей.

11. Моніторинг, контроль і оцінювання результатів навчання української мови в початкових, середніх і вищих закладах освіти.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.
Дата добавления: 2014-12-01; просмотров: 1504;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.