I. Формула спеціальності. Галузь науки, яка вивчає загальні засади педагогіки як науки, методологію педагогіки, історію педагогічної думки та освіти.

Галузь науки, яка вивчає загальні засади педагогіки як науки, методологію педагогіки, історію педагогічної думки та освіти.

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх наявність в об'єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов'язковою умовою для цієї спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

- за галузями педагогічної науки: теорія загальної педагогіки; історія освіти та педагогічної думки;

- за складовими педагогічної науки: теорія, методологія педагогіки; методи педагогічних досліджень; історія загальної освіти, педагогічної науки, етнопедагогіка;

- за характером досліджень: фундаментальні, порівняльну;

- за охопленням: національна, вітчизняна, зарубіжна, порівняльна, теорія та історія педагогіки;

- за психофізіологічним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в нормі, суб'єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:

1. Теоретичні проблеми педагогіки: терміни, поняття, склад і структура науки.

2. Соціокультурні детермінанти розвитку сучасної освіти.

3. Теоретичні засади педагогічної думки.

4. Цінності сучасної освіти.

5. Філософія освіти в системі соціогуманітарного знання.

6. Педагогіка в системі наукового знання.

7. Єдність і розбіжності педагогічної науки і практики.

8. Освіта та громадянське суспільство: тенденції взаємовпливів.

9. Формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді - теорія та методологія;

10. Природні, суспільні та біологічні закономірності педагогічного процесу.

11. Розвиток особистості у структурі педагогічної науки.

12. Теоретико-методологічні засади реформування системи освіти.

13. Глобалізаційні процеси у світі, їх вплив на розвиток освітньої системи.

14. Світові тенденції розвитку освіти і педагогічної науки – порівняльний аналіз.

15. Порівняльна педагогіка як напрям педагогічної науки.

16. Формування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем.

17. Релігійна педагогіка в системі соціогуманітарного знання.

18. Методологія та теорія неперервної освіти як концептуальна основа формування інтелектуального потенціалу держави.

19. Методологічні та загальнотеоретичні проблеми проведення історико-теоретичних досліджень.

20. Джерелознавство як складова педагогічних досліджень.

21. Розвиток національної педагогіки.

22. Культурно-антропологічна історія освіти.

23. Українська народна педагогіка в її історичному контексті.

24. Історія розвитку освіти в Україні в різні історичні періоди.

25. Дитинство як об'єкт історико-педагогічного знання.

26. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі.

27. Розвиток історії зарубіжної педагогіки як системи.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:педагогічні науки.
Дата добавления: 2014-12-01; просмотров: 1653;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.