Айқындалған полюсті машиналарда .

Айқындалмаған полюсті машиналарда .

Синхронды машинаның ең бір маңызды параметрі –қысқа тұйықталудың қатынасы

ҚТҚ= . (7.28)

Бұл қатынас, қыздыру ток номиналға тең кезде, тұйықталу тоқтың қалыптасу шамасын мінездейді.

ҚТҚ айқындалған полюсті машиналар үшін тең, ал айқындалмаған полюсті машиналар үшін тең. Қалыптасқан тұйықталу тоқтың шамасы аса үлкен болмайды (кейбір машиналар үшін ол номиналды токтан да аз болады). Мұның себебі –статор реакциясы машинаны қатты магнитсіздендіреді.

 

Синхронды машинаның шығындары және пайдалы әрекет коэффициенті (ПӘК)

Синхронды машинадағы энергия өзгерістері энергия шығындарымен байланысты. Шығындар тұрақты және айнымалы түрге бөлінеді.

Тұрақты шығындар магнит шығындарымен (гистерезис және құйын тоқтардан шығындар) және механикалық шығындардың қосындысына тең, ал айнымалы шығындар орамдағы шығындармен қоздыруға кететін шығындардың қосындысына тең.

Статор өзекшесіндегі магнит шығындар, Вт

. (7.29)

Жиілік 50 Гц кезде статор өзекшесінің арқасында және тістеріндегі магнит шығындар, Вт

(7.30)

мұнда, және - статор өзекшесінің арқасындағы тістеріндегі меншікті шығындар, Вт/кг;

- статор өзекшесінің арқасындағы және тістердегі индукция, Тл;

- статор өзекшесінің арқасындағы және тістерінің салмақтары, кг.

Механикалық шығындар подшибниктерде қажалуға және вентиляцияға кететін шығындарға тең , (7.31)

мұнда ротордың бетіндегі айналма жылдамдық, м/с;

- өзекшенің ұзындығы.

Статор орамасындағы электр шығындар, Вт

. (7.32)

Қыздыруға кететін шығындар, Вт:

, (7.33)

мұнда қыздырушының ПӘК-і.

 

 

Синхронды машинада қосымша шығындар Рқос=0,5% номиналды қуаттан алынады.

Синхронды машинаның шығындар қосындысы

. (7.34)

Синхронды генератордың ПӘК-і

.

Синхронды қозғалтқыштың ПӘК-і

.
Дата добавления: 2017-01-29; просмотров: 1549;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.