quot;Усталений режим автогенератора" .

1. З лінійної теорії автогенератора висновується, що амплітуда коливань повинна зростати безмежно. В дійсності ж встановлюється скінчена амплітуда коливань. В чому причина неточності передбачень лінійної теорії?

2. Відомо, що за великих абсолютних значень змінних компонент напруги vБ(t) на базі транзистора та його колекторного струму iK(t) спостерігається порушення пропорційності між зміною напруги та струму. В чому причина цього явища?

3. Чому при негармонічному колекторному струмі iK(t) напруга на контурі все ж таки буде майже гармонічною?

4. Чому в резонансному підсилювачі із збільшенням вхідної напруги амплітуда вихідної напруги зростає повільніше за амплітуду вхідної (див. рис.2.2)?

5. Що таке м'який режим самозбудження автогенератора?

6. В автогенераторі на біполярному транзисторі постійна напруга на базі дорівнює нулеві. Яким буде режим самозбудження - м'який чи жорсткий?

7. Чому в жорсткому режимі самодовільне збудження коливань можливе лише при сильному зворотному зв'язку, тоді як підтримання вже наявних коливань можливе і за менших значень b ?

8. Який позитивний ефект дає застосування автоматичного зміщення?

9. Складіть схему автогенератора - ємнісної триточки - з автоматичним зміщенням.

10. Чи можна застосувати автоматичне зміщення в автогенераторі на МДН - транзисторі або польовому транзисторі з керуючим p-n переходом?

11. Що таке ефективна (середня) крутість <S> у квазілінійній теорії автогенератора?

12. Поясніть зміст назви "квазілінійна" теорія автогенератора.

13. Яким повинен бути хід залежності <S> від для м'якого та жорсткого режимів самозбудження генератора? В чому їх основна відмінність?

14. Чому в формулах (2.10) та (2.13), які визначають амплітуду коливань в м'якому та жорсткому режимах самозбудження, фігурують параметри аі лише з непарними індексами і ?.

15. Біквадратне рівняння (2.13) дає значення усталеної амплітуди в жорсткому режимі самозбудження. Проаналізуйте можливі варіанти його розв’язку. Який фізичний зміст двозначних розв’язків?

16. При аналізі м'якого та жорсткого режимів самозбудження розглядались випадки

a1>0 ; a3<0 (м'який режим) та a1>0 ; a3>0 ; a5<0 (жорсткий режим). Чому не розглядались випадки, коли всі параметри позитивні?

Задачі до розділу

"Усталений режим автогенератора"

1.Обчисліть амплітуду коливань, яка встановиться на базі транзистора та на контурі за таких умов: а1 = 0,04 А/В; а3 = 0,2 А/В3; а5 = -0,4 А/В5; b = 0,01; Rекв= 1,67 кОм.

 


[1] Жорсткий режим самозбудження може мати місце і в інших автоколивних системах, наприклад, у годиннику з маятником. Сам по собі такий годинник не піде. Але якщо підштовхнути маятник, то він буде і далі коливатися.

[2] Два негативні дійсні корені відкидаються, бо амплітуда не може бути від’ємною.

[SML1]
Дата добавления: 2016-04-19; просмотров: 497; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2019 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.