Windows Commander-дегі пернелердің қысқа комбинацияларының қолданылуы.

 

Windows Commander-дағы көптеген әрекеттерді Norton Commander-дағыдай клавиатураның белгілі бір пернелер комбинациясын басу арқылы орындауға болады.

 

 

Windows Commander-де келесі пернелер комбинациялары қолданылады:

 

Перне Амалдар
F1 Анықтаманы шақыру.
F2 Терезе құрамын жаңарту.
F3 Файлды қарау.
F4 Файлды редакциялау.
F5 Көшіру.
F6 Файлдардың атын өзгерту немесе тасымалдау.
F7 Каталогты (буманы) құру.
F8 Файлды немесе каталогты жою.
F9, F10 Windows Commander мәзірін активтеу.
ALT+F1 Сол жақ терезедегі дисктің атын өзгерту.
ALT+F2 Оң жақ терезедегі дисктің атын өзгерту.
ALT+F3 Сыртқы программа қараушының көмегімен файлды қарау.
ALT+F4 Программадан шығу.
ALT+F5 Файлды орамдау.
ALT+SHIFT+F5 Келесі жою арқылы файлды орамдау.
ALT+F7 Файлды іздеу.
ALT+F8 Командалық жолда алдын-ала орындалған командалар орналасқан терезені ашу.
ALT+F9 Файлды ашу.
ALT+F10 Ағымдағы диск ағашының терезесін ашу.
SHIFT+F2 Екі терезе құрамын салыстыру.
SHIFT+F3 Бірнеше файл таңдалған кезде сілтеме астындағы файлды қарау.
SHIFT+F4 Текстік файл құру және оны редакторда ашу.
SHIFT+F5 Осы директорияда файл көшірмесін жасау.
SHIFT+F10 Контекстік менюді көрсету.
SHIFT+CTRL+F5 Ерекшеленген файлдарға жарлық құру.
SHIFT+F6 Файл атын өзгерту.
SHIFT+ESC Windows Commander-ді тапсырмалық жолға бүктеу.
ALT+left/right Алдыңғы каталогтарға өту.
ALT+down Алдыңғы каталогтан тізімді ашу.
NUM + Ағымдағы файлды немесе каталогты бөліктеу.
NUM - Бөліктенген ағымдағы файла немесе каталогты жою.
NUM * Бөлікті шақыру.
NUM / restore selection
CTRL+NUM + Барлығын бөліктеу.
CTRL+NUM - Бөлікті алып тастау.
ALT+NUM + Файлды берілген кеңейтулермен бөліктеу.
CTRL+PgUp, Backspace Аталық каталогқа көшу. (cd ..)
CTRL+\ Түбірлі каталогты дискке көшу.
CTRL+PgDn Каталогты немесе архивті ашу.
CTRL+F1 Ағымдық терезедегі файл турлы ақпаратты қысқаша форматта беру.
CTRL+F2 Ағымдық терезедегі файл туралы ақпаратты толық форматта беру.
CTRL+F3 Аттарымен сорттау.
CTRL+F4 Кеңеитілуді сорттау.
CTRL+F5 Мерзімімен сорттау.
CTRL+F6 Көлемімен сорттау.
CTRL+F7 Сорталусыз.
CTRL+F8 Ағаш каталогын көрсету.
CTRL+F9 Сілтеме көмегімен файлдағы программаны өңдеу және басып шығару.
CTRL+F10 Баолық файл көрсету.
CTRL+F11 Тек қана программны көрсету.
CTRL+F12 Анықталған тұтынушыға файлды көрсету.
TAB Программалар арасындағы терезелерге көшу.
Любая Буква Сілтеме командалық жолға көшеді, ал сонда белгіленеді.
INSERT Файл немесе каталогты бөлу.
SPACE Файл немесе каталогты бөліктеу, егер каталогты бөліктесе ондағы каталог және жалпы объем ішіндегі жолдар бейнеленеді.
ENTER Каталог ішін ашу / программаны орындауға жіберу / программаны сілтеме астындағы файлды үшін жіберу /командалық жолда комада орындау / архив ішіндегі файл көрсету.
SHIFT+ENTER 1. Командалық жолға команда жіберу немесе MS DOS программасының терезесіне сілтемені апару жұмыс біткеннен кейін программа терезесі ашық қалады ( жұмыс жасайды егер Windows каталогында NOCLOSE.PIF файл болса. ). 2. Архивтермен басқа терезеде ашады.
ALT+SHIFT+ENTER Каталог пен подкаталогмәні өлшенеді,нәтежиесі толық режимде бейнеленеді.
ALT+ENTER Объект қасиетін шығарады.
CTRL+B Бір терезеде каталогтың барлық файлын көрсетеді және оның подкаталогындада.
CTRL+D Жие қолданатын каталог терезесін ашу.
CTRL+F FTP серверімен қосылу.
CTRL+SHIFT+F FTP серверімен үзілу.
CTRL+I Терезелер арасына алмасу.
CTRL+L Таңдалған файлдар және оның алатын орны.
CTRL+M FTP қосылу режимін өзгерту .
CTRL+N Жаңа FTP қосылуы.
CTRL+P Командалық жолға ағымдық жолды көшіру.
CTRL+Q Панелдің тез көрсетілуі.
CTRL+R Ағымдағы каталогішін жаңарту.
CTRL+T Группалық ауыстыру.
CTRL+U Терезе орнын ауыстыру.
CTRL+C (32 bit) Буфер ауыстырудағы файлды көшіру.
CTRL+X (32 bit) Буфер алмастыру файылын қию.
CTRL+V (32 bit) Буфер алмасу файлын қою.

 

 

Дата добавления: 2014-12-24; просмотров: 1395; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2020 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.012 сек.