Неінвазивні методи ШВЛ.

 

В кінці 80-х років XX століття для тривалої вентиляції легень був запропонований новий метод респіраторної підтримки - неінвазивної, або допоміжної, ШВЛ за допомогою носових і лицьових масок (НШВЛ).

 

Для повного розуміння методів неіназивної ШВЛ позитивним тиском, необхідно розглянути процес дихання.

Під час спонтанного вдиху скорочення дихальних м'язів зменшується внутрішньогрудний тиск і стає нижче атмосферного, що сприяє надходженню повітря у легені. Обсяг газу, що надходить в легені з кожним вдихом, визначається величиною негативного тиску в дихальних шляхах і залежить від сили дихальних м'язів і податливості легень та грудної клітини. Під час спонтанного видиху тиск у дихальних шляхах стає слабопозитивний. Таким чином, вдих при спонтанному (самостійному) диханні відбувається при негативному тиску, а видих - при позитивному тиску в дихальних шляхах. Так званий середній внутрішньогрудний тиск при спонтанному диханні, розрахований за величиною площі вище і нижче нульової лінії атмосферного тиску, під час усього дихального циклу буде рівний нулю.

Будь-який механічний вдих може бути описаний виходячи з відповідей на три питання: як він починається, як здійснюється і як закінчується. Початок вдиху називається тригеруванням. Тригерування по тиску - це початок механічного вдиху при зменшенні тиску в дихальних шляхах нижче встановленого рівня, названого чутливістю тригера. Тригерування по потоку здійснюється при появі в дихальному контурі ознак потоку повітря, створюваного дихальною спробою хворого. Третій тип тригерування - за часом. У цьому випадку респіратор починає механічний вдих без урахування дихальних спроб хворого - по закінченні встановленого лікарем проміжку часу, що пройшов після останнього попереднього вдиху.

 

ШВЛ способом позитивного тиску можна розділити на два основних види:

• вентиляцію з переміжним позитивним тиском (ВППД; intermittent positiv pressure ventilation - IPPV англійських авторів), тобто з активним вдихом і пасивним видихом,

• вентиляцію з переміжним позитивно-негативним тиском (ВППОД; intermittent positive-negative pressure ventilation - IPNPV, NEEP англійскіх авторів), тобто з активним вдихом і активним видихом.

Вентиляція з переміжним позитивним тиском має два різновиди:

а) вентиляцію з переміжним позитивно-нульовим тиском (Zero end-expiratory pressure - ZEEP англійських авторів), при якій пасивний видих відбувається вільно, без затримки, і легені пацієнта спадають при видиху до розмірів функціональної залишкової ємності,

б) вентиляцію з переміжним позитивно - позитивним тиском (Positive end-expiratory pressure - PEEvY англійських авторів), при якій через опір пасивному видоху (або протитиску) легені пацієнта за час видиху не випорожнюються до функціональної залишкової ємкості . При цьому виникають постійні за знаком, але різні за величиною тиски в кінці вдиху і видиху.

Найбільшого поширення набули методи ШВЛ, при яких за допомогою респіратора в дихальні шляхи пацієнта вводять газову суміш із заданим об'ємом або з заданим тиском. При цьому в дихальних шляхах і легенях створюється позитивний тиск. Після закінчення штучного вдиху подача газової суміші в легені припиняється і відбувається видих, під час якого тиск знижується. Ці методи отримали назву ШВЛ з переміжним позитивним тиском(Intermittent positive divssure ventilation - IPPV). При ШВЛ з переміжним позитивним тиском середній внутрішньогрудний тиск буде позитивним, оскільки обидві фази дихального циклу - вдих і видих - здійснюються з позитивним тиском.

 

Високочастотна ШВЛ

Незважаючи на широке застосування методів ВЧ ШВЛ, вони в основному застосовуються як допоміжні методи при проведенні респіраторної терапії. Як самостійний вид ВЧ ШВЛ для підтримки газообміну недоцільна. Часткове застосування сеансів цього методу тривалістю 40 хвилин може бути рекомендовано всім хворим, яким проводиться ШВЛ понад 24 годин. Комбінація ВЧ ШВЛ з традиційною ШВЛ - переривчаста ВЧ ШВЛ - є перспективним методом підтримання адекватного газообміну і профілактики легеневих ускладнень у післяопераційному періоді. Суть методу полягає в тому, що в режим ВЧ ШВЛ вводяться паузи, щоб забезпечити зниження тиску в дихальних шляхах до необхідної величини. Ці паузи відповідають фазі видиху при традиційній ШВЛ. Паузи створюються шляхом відключення електромагнітного перетворювача апарату ВЧ ШВЛ на 2-3 з 6-10 разів на хвилину під контролем рівня газів у крові.

 

Високочастотною прийнято вважати ШВЛ з частотою дихальних циклів більш 60 в хвилину. Така величина обрана тому, що при зазначеній частоті перемикання фаз дихальних циклів виявляється основна властивість ВЧ ШВЛ - постійний позитивний тиск (ППТ) в дихальних шляхах. Природно, що межі частоти, від яких проявляється ця властивість, досить широкі і залежать від умов, розтяжності легень і грудної клітини, швидкості та способу вдування дихальної суміші та інших причин. Однак у переважній більшості випадків саме при частоті дихальних циклів 60 в хвилину в дихальних шляхах хворого створюється ППТ.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Переведення пораненого в стабільне положення. | Нереанімаційні і транспортні моделі


Дата добавления: 2017-04-20; просмотров: 118; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.